ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ LEGO

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ LEGO

Η θεραπεία με Lego θεωρείται σήμερα ένα επιτυχημένο είδος της θεραπείας παιχνιδιού. Πολλές εκπαιδευτικές και ιατρικές έρευνες στη Βρετανία και τις ΗΠΑ διαπίστωσαν ότι ομάδες που έπαιζαν με Legos μπορούν να διευκολύνουν την ανάπτυξη και την ενίσχυση των δεξιοτήτων παιχνιδιού και των κοινωνικών δεξιοτήτων , όπως :

  • λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία
  • κοινή προσοχή
  • εστίαση σε ένα στόχο
  • μοιράζω τα παιχνίδια μου και περιμένω τη σειρά μου για να μιλήσω
  • συνεργατική λύση των προβλημάτων.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Leave A Response