Τι είναι το ηλεκτρομυογράφημα

Τι είναι το ηλεκτρομυογράφημα

Το ηλεκτρομυογράφημα είναι μια παρακλινική εξέταση με την οποία ελέγχεται η λειτουργία του περιφερικού νευρικού συστήματος και των μυών. Η σωστή ονομασία της εξέτασης, που xάριν συντομίας ονομάζεται ηλεκτρομυογράφημα, είναι «νευροφυσιολογικός έλεγχος» και πέρα από το ηλεκτρομυογράφημα περιλαμβάνει το ηλεκτρονευρογράφημα, τη δοκιμασία «Desmedt» και μια σειρά άλλων εξειδικευμένων ηλεκτροφυσιολογικών μελετών.

Η αρχή της εξέτασης στηρίζεται στην ανάδειξη και καταγραφή των ηλεκτρικών φαινομένων που παράγονται εκούσια, ακούσια ή προκλητά στους μυς και στα νεύρα. Η εξέταση πραγματοποιείται με τη βοήθεια ηλεκτροδίων, οπότε και με κατάλληλα ηλεκτρικά ερεθίσματα, μελετώνται η ηλεκτρική δραστηριότητα των μυών και οι ταχύτητες αγωγής των νεύρων.
Μαζί με το εργαστηριακό κομμάτι της εξέτασης, βασική παράμετρο τόσο για τη σωστή επιλογή της τεχνικήςόσο και για την αξιολόγηση του αποτελέσματος αποτελεί η κλινικη εξέταση του ασθενή από τον ιατρό που εκτελεί το νευροφυσιολογικό έλεγχο.

Πότε κρίνεται απαραίτητο να γίνει ηλεκτρομυογράφημα

Στις περισσότερες περιπτώσεις, το ηλεκτρομυογράφημα συνταγογραφείται κατόπιν εκτίμησης του θεράποντα ιατρού, όταν υπάρχουν ενδείξεις προσβολής του νευρομυικού συστήματος.

Αναφέρονται μερικές ενδεικτικά:

Μυική αδυναμία

Πόνος (οσφυαλγία, αυχεναλγία, μυαλγίες)

Περιπτώσεις τραυματισμού

Ποιες παθήσεις μπορούν να διαγνωσθούν με το ηλεκτρομυογράφημα

Με τη βοήθεια του ηλεκτρομυογραφήματος μπορούν να διαγνωσθούν τα αίτια αλλά και ο βαθμός βαρύτητας μιας βλάβης σε μια σειρα απο τραυματικά, εκφυλιστικά ή φλεγμονώδη νοσήματα του νευρικού και του μυικού συστήματος.

Ανάμεσα στις πιο συχνες παθολογίες που διαγιγνώσκονται με το ηλεκτρομυογράφημα σε ένα ιατρείο είναι:

Παγιδευτικές νευροπάθειες, όπως το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, η ωλένια νευρίτιδα, η νόσος Saturday palsy κλπ.

Ριζίτιδες από κήλες σπονδυλικής στήλης ή σπανιότερα από άλλα αίτια

Πολυνευροπάθειες (με το σακχαρώδη διαβήτη να αποτελεί την πιο συχνή αιτία)

Μυοπάθειες

Νόσος κινητικού νευρώνα

Ποιος μπορεί να κάνει ένα ηλεκτρομυογράφημα

Στην Ελλάδα, ηλεκτρομυογραφική εξέταση μπορούν να πραγματοποιήσουν οι Ιατροί Φυσικής Ιατρικής Αποκατάστασης και οι Νευρολόγοι, μετά βέβαια από κατάλληλη εκπαίδευση.

Πόσο διαρκεί η εξέταση

Πριν την εξέταση, ο ιατρός λαμβάνει πλήρες ιστορικό του ασθενή και τον εξετάζει κλινικά. Η διάρκεια της εξέτασης εξαρτάται από την υποκείμενη παθολογία και κυμαίνεται από 20 λεπτά έως 1 ώρα.

Η εξέταση πονάει;

Ο ασθενής ενδεχομένως να αισθανθεί μια μικρή ενόχληση, αλλά όχι πόνο. Το ηλεκτρομυογράφημα είναι μια εξέταση που γίνεται και σε παιδιά και είναι εξαιρετικά σπάνιο κάποιος να μην ανεχθεί τελικά την διαδικασία. Δεν χρειάζεται κάποια ειδική προετοιμασία και μετά το τέλος της εξέτασης ο ασθενής συνεχίζει κανονικά το ημερήσιο πρόγραμμα του.

Υπάρχουν αντενδείξεις για την εξέταση;

Αυτό είναι κάτι που το αποφασίζει ο θεράπων ιατρός. Γενικά, δεν πραγματοποιείται ηλεκτρονευρογράφημα όταν ο ασθενής φέρει βηματοδότη και ηλεκτρομυογράφημα με βελόνα όταν ο ασθενής λαμβάνει ισχυρή αντιπηκτική αγωγή.

http://www.iator.gr

Leave A Response