Νέες τεχνικές εξωσωματικής, Μικρογονιμοποίηση IMSI

Νέες τεχνικές εξωσωματικής, Μικρογονιμοποίηση IMSI

Η τεχνική IMSI (ενδοκυτταροπλασματική έγχυση μορφολογικά επιλεγμένου σπερματοζωαρίου στο ωάριο) είναι η ποιό εξελιγμένη τεχνική στην εξωσωματική γονιμοποίηση για την αντιμετώπιση της υπογονιμότητας ανδρικής αιτιολογίας και συμπληρώνει τη μικρογονιμοποίηση ICSI. Η χρήση του IMSI συμβάλλει στην καλύτερη επιλογή των σπερματοζωαρίων που χρησιμοποιούνται για γονιμοποίηση των ωαρίων και ελαχιστοποιεί την πατρική συμβολή στην αποτυχία της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, η χρήση της τεχνικής  IMSI παρουσιάζει σαφές όφελος στην επίτευξη κλινικής εγκυμοσύνης συγκριτικά με τη μικρογονιμοποίηση ICSI.

Με την τεχνική IMSI γίνεται, σε πραγματικό χρόνο (real time), επιλογή των σπερματοζωαρίων βασισμένη στη μικροσκόπηση υψηλής ανάλυσης, που επιτρέπει τη μεγέθυνση των σπερματοζωαρίων. Αυτό γίνεται με τη χρήση ειδικού ηλεκτρονικού μικροσκοπίου το οποίο είναι ικανό να μας παρέχει μια πολύ μεγαλύτερη μεγέθυνση (περίπου 6000 φορές) από εκείνη που μέχρι τώρα χρησιμοποιούνταν στα εργαστήρια αναπαραγωγής (200 φορές) για τη μέθοδο ICSI.

Η τεχνική μας επιτρέπει τη λεπτομερή απεικόνιση της κεφαλής των σπερματοζωαρίων και την αξιολόγηση των βλαβών που πιθανώς υπάρχουν στο DNA που περιέχεται μέσα στην κεφαλή. Το υψηλότερο ποσοστό μεγέθυνσης μας επιτρέπει να βλέπουμε την εσωτερική μορφολογία των σπερματοζωαρίων που είναι αόρατη με τα συμβατικά μικροσκόπια, κάνοντας δυνατή την αποφυγή επιλογής εκείνου του σπερματοζωαρίου που παρουσιάζει ανωμαλίες και που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την επιτυχία της θεραπείας. Με αυτό τον τρόπο γίνεται προεπιλογή των σπερματοζωαρίων, πριν από την μικρογονιμοποίηση και μόνο τα καλύτερα σπερματοζωάρια χρησιμοποιούνται.

Η μικρογονιμοποίηση ICSI συνδυαζόμενη με την μέθοδο της IMSI

  • μειώνει την πιθανότητα αποτυχίας στην εξωσωματική γονιμοποίηση σε περιπτώσεις ανδρικής αιτιολογίας υπογονιμότητα,
  • βελτιώνει το ποσοστό των ωαρίων που θα γονιμοποιηθούν,
  • αυξάνει το ποσοστό των εμβρύων που φτάνουν σε βλαστοκύστη,
  • αυξάνει συνολικά το ποσοστό κλινικής  εγκυμοσύνης

Η μονάδα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής του ΜΗΤΕΡΑ και ο Δρ Ιωαννίδης εφάρμοσαν πρωτοπόροι στην Ελλάδα την τεχνική του ΙMSI και έκτοτε έχουν δώσει λύση σε πολλά ζευγάρια με υπογονιμότητα λόγω:

  • ολιγο – ασθενο –  τερατοσπερμίας
  • αζωοσπερμίας

και σε ζευγάρια με:

  • ιστορικό χαμηλής γονιμοποίησης μετά από μικρογονιμοποίηση ICSI
  • ιστορικό καθ’ έξιν αποβολών
  • ιστορικό πολλαπλών αποτυχιών εμφύτευσης μετά από εξωσωματική γονιμοποίηση

http://www.iator.gr/

Leave A Response