Τι είναι το Λέμφωμα του θυρεοειδούς αδένα

Τι είναι το Λέμφωμα του θυρεοειδούς αδένα

Λέμφωμα είναι ο καρκίνος που αναπτύσσεται στο λεμφικό ιστό.

Διακρίνουμε τα Hodgkin λεμφώματα και τα non-Hodgkin λεμφώματα.

Τα Hodgkin λεμφώματα χαρακτηρίζονται από τύπου Reed-Sternberg λεμφοκύτταρα,

ενώ τα non-Hodgkin λεμφώματα αφορούν τα Β- ή Τ- λεμφοκύτταρα.

Τα Hodgkin προσβάλουν συνήθως νέες ηλικίες(20-40) ενώ τα non-Hodgkin τη μέση ηλικία (40-60).

Ως πρωτοπαθές λέμφωμα του θυρεοειδούς αδένα μπορεί να οριστεί το λέμφωμα που εξορμάται από τον θυρεοειδή αδένα. Ο ορισμός αυτός αποκλείει τα λεμφώματα τα οποία προσβάλουν τον θυρεοειδή αδένα είτε μεταστατικά είτε κατά συνέχεια ιστού.

Το πρωτοπαθές θυρεοειδικό λέμφωμα συνυπάρχει πολύ συχνά με θυρεοειδίτιδα Hashimoto. Παραμένει βέβαια ένα πολύ σπάνιο νόσημα με συχνότητα μικρότερη του 0,5% των παθήσεων του θυρεοειδούς.

Τα θυρεοειδικά λεμφώματα είναι πρακτικά πάντα Non-Hodgkin λεμφώματα καθώς τα πρωτοπαθή Hodgkin λεμφώματα του θυρεοειδούς αδένα είναι εξαιρετικά σπάνια.

Το πρωτοπαθές λέμφωμα του θυρεοειδούς αποτελεί το 3% περίπου των Non-Hodgkin λεμφωμάτων.

Οι πιο συχνοί τύποι του non-Hodgkin λεμφώματος του θυρεοειδούς αδένα είναι οι εξής :

-λέμφωμα περιφερικής ζώνης από κύτταρα Β

-των βλεννογονοεξαρτώμενων λεμφικών ιστών (ΜΑLΤ)

-το διάχυτο από μεγάλα Β κύτταρα λέμφωμα

-ο μικτός τύπος (συνδιασμός των 2 τελευταίων).

Το πρωτοπαθές λέμφωμα του θυρεοειδούς αδένα είναι πολύ συχνά ιάσιμο χωρίς την ανάγκη εκτενούς χειρουργικής αντιμετώπισης. Η έγκαιρη διάγνωση και η αποτελεσματική θεραπεία συνδυάζονται με πολύ καλή πρόγνωση.

http://www.iator.gr/

Leave A Response