Όλοι σε ένα υπέρ-ταμείο ασφάλισης με ηλεκτρονική καρτέλα ασφαλισμένου

Όλοι σε ένα υπέρ-ταμείο ασφάλισης με ηλεκτρονική καρτέλα ασφαλισμένου

Σχέδιο για την ενοποίηση πάνω από 60 κλάδων ασφάλισης σε ένα ταμείο με περίπου επτά εκατομμύρια εργαζομένους και συνταξιούχους, προωθεί η κυβέρνηση σύμφωνα με το Εθνος της Κυριακής. Παράλληλα από 1ης Ιανουαρίου του 2015 θα τεθεί σε ισχύ ο νέος ενιαίος τρόπος υπολογισμού με εφαρμογή σε όλα τα Ταμεία, σταθερής βασικής σύνταξης και προσθήκη αναλογικής με τα έτη ασφάλισης και το ύψος των εισφορών.

Όπως γράφει η εφημερίδα το σχέδιο θα εξελιχθεί σε τρεις φάσεις, η πρώτη αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους και η δεύτερη μέσα στο 2015.

Πρώτη Φάση: Διοικητική αναδιοργάνωση σε ΙΚΑ, ΟΑΕΕ και ΟΓΑ

Στο ΙΚΑ θα υπάρχει και ένας ξεχωριστός κλάδος για τους δημοσίους υπαλλήλους, αλλά ουσιαστικά όλοι όσοι απασχολούνται με σχέση μισθωτής εργασίας -σε Δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα- θα καλύπτονται από έναν ασφαλιστικό φορέα. Ξεχωριστοί ασφαλιστικοί φορείς θα λειτουργούν για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες.

Τα υπόλοιπα ταμεία κύριας ασφάλισης δεν θα διατηρηθούν και οι ασφαλισμένοι θα υπαχθούν στο ΙΚΑ εφόσον απασχολούνται ως μισθωτοί ή στον ΟΑΕΕ αν είναι ανεξάρτητοι απασχολούμενους. Το ΝΑΤ θα διατηρήσει την αυτονομία του και θα εξαιρεθεί από τις ενοποιήσεις.

Η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους, ενώ στην αμέσως επόμενη φάση τα τρία ταμεία και το ΝΑΤ θα μπουν υπό τον Εθνικό Φορέα Απονομής Συντάξεων. Σύμφωνα με το Εθνος της Κυριακής το θέμα των ενοποιήσεων των ταμείων συζητήθηκε και στις πρόσφατες επαφές με την τρόικα.

Δεύτερη Φάση: Απορρόφηση των φορέων επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας από τα τρία νέα ταμεία

Για την επικουρική ασφάλιση και την πρόνοια θα δημιουργηθούν χωριστοί και απολύτως διακριτοί κλάδοι στο εσωτερικό των τριών μεγάλων ταμείων. Οταν ολοκληρωθεί η μεταρρύθμιση, οι υποψήφιοι συνταξιούχοι θα καταθέτουν μια αίτηση στο Ταμείο και αυτομάτως θα υπολογίζονται η κύρια, η επικουρική σύνταξη και το εφάπαξ.

Τρίτη Φάση: Δημιουργία ενός Εθνικού Φορέα Απονομής Σύνταξης

Ο Φορέας θα συμπεριλάβει όλα τα ταμεία, θα υπαχθούν το ΙΚΑ, ο ΟΑΕΕ, ο ΟΓΑ και το ΝΑΤ.  Η κυβέρνηση εκτιμά πως οι αλλαγές θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας, στην ταχύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και στην αύξηση των εσόδων των Ταμείων. Με το νέο σύστημα θα καθιερωθεί Εθνικό Μητρώο Ασφαλισμένων, το οποίο θα περιλαμβάνει το σύνολο των εργαζομένων και συνταξιούχων. Παράλληλα θα υπάρξει ενιαίος μηχανισμός ελέγχου για να αντιμετωπιστεί η εισφοροδιαφυγή και να αυξηθούν τα έσοδα του ασφαλιστικού συστήματος. Σε επόμενη φάση θα ανοίξει η συζήτηση και για το θέμα της καθιέρωσης ενιαίων εισφορών στα ασφαλιστικά ταμεία, που πρόκειται να ενοποιηθούν.
Ψηφιακός Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης

Θα ψηφιοποιηθούν 90 εκατομμύρια χειρόγραφες καταστάσεις ασφάλισης που έχουν τα Ταμεία. Στον ψηφιακό ατομικό λογαριασμό ασφάλισης θα περιλαμβάνονται:

  • Τα στοιχεία της ταυτότητας των ασφαλισμένων
  • Τα στοιχεία της ταυτότητας του εργοδότη
  • Τα στοιχεία ασφάλισης

Εθνικό Μητρώο Δικαιούχων Περίθαλψης

Θα σημάνει το τέλος της θεώρησης των βιβλιαρίων υγείας, καθώς το Εθνικό Μητρώο θα ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο από τους φορείς. Το νέο σύστημα θα τεθεί σε εφαρμογή το δεύτερο τρίμηνο του 2014 με όφελος για τους ασφαλισμένους αλλά και τα Ταμεία. Υπολογίζεται πως θα εξοικονομηθούν 1,5 εκατομμύριο ευρώ ετησίως από τη διακοπή εκτύπωσης και ταχυδρομικής αποστολής αυτοκόλλητων ετικετών για 3 εκατομμύρια ενεργούς ασφαλισμένους.

Εθνικό Μητρώο Συνταξιούχων

Σήμερα πλέον υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία για όλους τους συνταξιούχους και επίσης υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία για τον αριθμό των δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων.

http://www.pathfinder.gr

Leave A Response