Γιατί έχουμε γραμμές στην παλάμη και τα δάκτυλα μας

Γιατί έχουμε γραμμές στην παλάμη και τα δάκτυλα μας

Ότι οι γραμμές που έχει κάθε άνθρωπος στις παλάμες του και τα δάχτυλά του είναι μοναδικές, ότι δηλαδή ο συνδυασμός τους τον καθιστά μοναδικό, είναι γνωστό.

Μπορεί λοιπόν το γεγονός αυτό να διευκολύνει τις Αρχές να εξακριβώνουν τα στοιχεία μας μέσω αυτών, ωστόσο ο σκοπός για τον οποίο υπάρχουν σίγουρα δεν είναι αυτός. Παρακάτω παρουσιάζονται ορισμένες από τις θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί γύρω από το λόγο ύπαρξης των γραμμών στα ανθρώπινα χέρια.

Το εν λόγω θέμα έχει αποτελέσει, μάλιστα, αντικείμενο αντιπαράθεσης μεταξύ των επιστημόνων που έχουν ασχοληθεί με αυτό.

Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι οι γραμμές στα χέρια μας υπάρχουν έτσι ώστε να μας βοηθούν να κρατάμε διάφορα πράγματα χωρίς να γλιστράνε τα χέρια μας, ότι δηλαδή λειτουργούν αντιολισθητικά. Ωστόσο, η θεωρία αυτή δεν φαίνεται να έχει και μεγάλη βάση.

Επικρατέστερη θεωρία θεωρείται αυτή που αναφέρει ότι οι γραμμές βοηθάνε να έχουμε πιο έντονη αφή στην παλάμη και στα δάχτυλά μας. Το γεγονός ότι με τις γραμμές δημιουργούνται κοιλότητες και «βουνταλάκια» αυξάνει την επιφάνεια της παλάμης, άρα βελτιώνεται η αντίληψη του αντικειμένου που ακουμπάμε και ταυτόχρονα επιτρέπουν την αντίληψή του από διάφορες γωνίες με αποτέλεσμα να έχουμε καλύτερη αίσθηση για αυτό.

Leave A Response