“Δημόσιο νοσοκομείο απαγόρευσε τη χρήση λογισμικού ανοιχτού κώδικα”

“Δημόσιο νοσοκομείο απαγόρευσε τη χρήση λογισμικού ανοιχτού κώδικα”

Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ), στο πλαίσιο των δράσεών της για την προώθηση του Ελεύθερου Λογισμικού, λαμβάνοντας υπόψιν ενημέρωση που είχε σχετικά με την απαγόρευση εγκατάστασης και χρήσης εφαρμογών Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) σε δημόσιο νοσοκομείο, έστειλε επιστολή προς τη διοίκηση του νοσοκομείου αιτιολογώντας τους λόγους για τους οποίους η απόφαση για την απαγόρευση χρήσης ΕΛ/ΛΑΚ είναι λανθασμένη και εξηγώντας τα οφέλη της χρήσης εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ. Η επιστολή κοινοποιήθηκε και στους αρμόδιους υπουργούς Υγείας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Ο λόγος της απαγόρευσης εγκατάστασης και χρήσης ΕΛ/ΛΑΚ στο  νοσοκομείο είναι η εσφαλμένη του πληροφόρησή ως προς τη νομιμότητα της χρήσης εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ. Η διοίκηση του νοσοκομείο φαίνεται να αγνοεί ότι το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) αποδέχεται τις άδειες ΕΛ/ΛΑΚ ως νόμιμες άδεις και άρα το ΕΛ/ΛΑΚ ως λογισμικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί νόμιμα.

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ καθιστά σαφές ότι το επιχείρημα αυτό δεν έχει οποιαδήποτε νομική βάση, δε στηρίζεται σε οποιαδήποτε απόφαση ή οδηγία του ΣΔΟΕ και δημιουργεί αδικαιολόγητα έξοδα για τον Έλληνα φορολογούμενο σε μια περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη για όλη την ελληνική κοινωνία.

Με βάση τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψιν την περίοδο βαθιάς οικονομικής κρίσης που διανύει η χώρα η ΕΕΛ/ΛΑΚ δηλώνει ότι είναι αναγκαίο στους δημόσιους φορείς να ενθαρρύνεται η χρήση ΕΛ/ΛΑΚ, το οποίο καλύπτεται από νόμιμες άδειες χρήσης και παρέχει σημαντικά οικονομικά και όχι μόνο οφέλη.

 

 

 

 

 

http://www.emea.gr/

Leave A Response