Λαπαροσκοπική σκωληκοειδεκτομή. 9+1 Πλεονεκτήματα έναντι της ανοικτής.

Λαπαροσκοπική σκωληκοειδεκτομή. 9+1 Πλεονεκτήματα έναντι της ανοικτής.

Η φλεγμονή της σκωληκοειδούς απόφυσης (σκωληκοειδίτιδα) εκδηλώνεται συνήθως με πόνο στο δεξιό κάτω τεταρτημόριο της κοιλιάς. Είναι από τις συχνότερες παθήσεις που αντιμετωπίζει ο γενικός χειρουργός και ταυτόχρονα από τις πιο απαιτητικές στη διάγνωση καθώς μεγάλος αριθμός –χειρουργικών ή όχι- άλλων παθήσεων εκδηλώνεται με πόνο στην ίδια κοιλιακή περιοχή ιδίως στις νέες γυναίκες.

Η αντιμετώπισή της είναι κατά κύριο λόγο χειρουργική.
Τα τελευταία χρόνια η προσπέλαση που προτιμάται από το πλείστο των χειρουργών είναι η λαπαροσκοπική, γιατί:

1. Το συνολικό τραύμα στο κοιλιακό τοίχωμα (δέρμα και απονευρώσεις) από την δημιουργία των οπών εισόδου των εργαλείων δεν ξεπερνά τα 2cm. Αντίθετα στην ανοικτή προσπέλαση είναι πολλαπλάσιο.

2. Ο χειρουργός μπορεί να επισκοπήσει το σύνολο της κοιλιακής χώρας κάτι που είναι ανέφικτο από την τομή της ανοικτής σκωληκοειδεκτομής.

3. Με τα λαπαροσκοπικά εργαλεία υπάρχει η δυνατότητα περισσότερων χειρισμών.

4. Οι “δύσκολες” σκωληκοειδεκτομές (πχ. οπισθοτυφλικές, καθηλωμένες αποφύσεις) διενεργούνται με μεγαλύτερη ευχέρεια λόγω του ευρύτερου οπτικού πεδίου και της ευελιξίας των χειρισμών.

5. Σε περιπτώσεις αμφιβόλου διαγνώσεως ή αρχόμενης φλεγμονής δίδεται η δυνατότητα ελέγχου για συνοδές ή άλλες παθολογίες που “μιμούνται” την σκωληκοειδίτιδα και ταυτόχρονη αντιμετώπισής τους. Τα ανωτέρω, σε ανοικτή προσπέλαση απαιτούν την διεύρυνση της τομής κατά αρκετά εκατοστά ή την δημιουργία ευρείας τομής σε άλλη θέση.

6. Σε αντίθεση με την ανοικτή σκωληκοειδεκτομή, η παχυσαρκία δεν απαιτεί μεγαλύτερες τομές και αδρότερους χειρισμούς.

7. Η επέμβαση διενεργείται, ολοκληρώνεται και ελέγχεται το αποτέλεσμά της υπό άμεση μεγενθυμένη όραση όλων των δομών του χειρουργικού πεδίου.

8. Ακόμα και σε περίπτωση διαγνωστικών προβλημάτων, προσφέρεται η δυνατότητα της διαγνωστικής λαπαροσκόπησης με ή χωρίς θεραπευτικούς χειρισμούς.

9. Η πιθανότητα δημιουργίας μετεγχειρητικών συμφύσεων είναι η ελάχιστη δυνατή.

Και

10. Ο ασθενείς απολαμβάνει όλα τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής χειρουργικής όπως λιγότερο πόνο, ταχεία ανάρρωση, συντομότερη κινητοποίηση κλπ.

 

 

 

 

 

 

Δημήτριος Α. Φλώρος,
Γενικός Χειρουργός ,

Leave A Response