ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ;

ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ;

Ουσιαστικά η λέξη «…ωριμότητα» είναι όρος παραπλανητικός, γιατί υποδηλώνει ότι πρόκειται εδώ για μια συγκεκριμένη κατάσταση που μπορεί να μετρηθεί. Η φράση «σχολική ικανότητα» αποδίδει καλύτερα αυτό που εννοούσε. Ωστόσο, καθώς η έκφραση «σχολική ωριμότητα» είναι σήμερα περισσότερο σε χρήση στη γλώσσα, θα χρησιμοποιήσουμε αυτήν.

Η σχολική ωριμότητα περιλαμβάνει την αναγκαία «συνολική ωριμότητα» ενός παιδιού στη χρονική στιγμή της εισόδου του στο σχολείο. Κάτω δηλαδή από τον όρο «σχολική ωριμότητα» εννοούμε ένα ορισμένο επίπεδο ανάπτυξης του παιδιού, που περιλαμβάνει τόσο το σώμα όσο και την ψυχή και το πνεύμα του.  «Ώριμο για σχολείο» είναι ένα παιδί, όταν διαθέτει την αναγκαία συνολική ωριμότητα για να πάει στο σχολείο, η οποία και εγγυάται ότι θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Δημοτικού σχολείου.

Μαρία Γκουγκούμη – Ψυχολόγος/ Ειδική Παιδαγωγός

Αργυρώ Καραμπά – Θεραπεύτρια Λόγου & Ομιλίας

grafwnimata.gr

Leave A Response