Κι όμως! Απαγόρευαν στις Ελληνίδες την ψήφο γιατί λόγω περιόδου ήταν… ανισόρροπες!

Κι όμως! Απαγόρευαν στις Ελληνίδες την ψήφο γιατί λόγω περιόδου ήταν… ανισόρροπες!

Η ”Eφημερίδα των Kυριών” ήταν η πρώτη εφημερίδα στην οποία έγραφαν αποκλειστικά και μόνο γυναίκες και αυτό ήταν ένα σημαντικό επίτευγμα στην Ελλάδα του 1887, όταν ελάχιστοι γνώριζαν γράμματα και οι γυναίκες ήταν πολίτες δεύτερης κατηγορίας.

Η εφημερίδα έγινε δεκτή από τους Έλληνες με περιπαικτικά και υβριστικά σχόλια, όπως για παράδειγμα ότι κατά την περίοδο της μηνιαίας αδιαθεσίας τους είναι ανισόρροπες και σ” έξαλλη πνευματική κατάσταση! Άρα, αφού δεν ξέρουμε την ημερομηνία των εκλογών (που ίσως έχουν περίοδο) δεν μπορούν να ψηφίσουν!

Το απόσπασμα είναι από την εφημερίδα «Νέα Ημέρα» της 20ης Μαρτίου 1928:«Ορισμένα τινά Ελληνικά θήλεα ζητούν να δοθή ψήφος εις τας γυναίκας. Σχετικώς με το ίδιον τούτο θέμα διαπρεπέστατος επιστήμων είχεν άλλοτε αναπτύξει από του βήματος της Βουλής το επιστημονικώς πασίγνωστον, άλλως τε, γεγονός ότι παν θήλυ διατελεί εις ανισόρροπον και έξαλλον πνευματικήν κατάστασιν ωρισμένας ημέρας εκάστου μηνός… Νεώτεραι και ακριβέστεραι έρευναι καταδείκνυσιν ότι ου μόνον ωρισμένας ημέρας, αλλά δι’ όλου του μηνός τελούσιν άπαντα τα θήλεα εις πνευματικήν και συναισθηματικήν ανισορροπίαν, τινά δε μετρίαν, τα πλείστα δε σφοδροτάτην και ακατάσχετον, άτε και παντοιοτρόπως εκδηλουμένων και κλιμακουμένων συν τω χρόνω… Επειδή εν τούτοις αι ημέραι αύται, δεν συμπίπτουν ως προς όλα τα θήλεα, είναι αδύνατον να ευρεθή ημέρα πνευματικής ισορροπίας και ψυχικής γαλήνης όλων των θηλέων, ώστε την ευτυχή εκείνην ημέραν να ορίζονται αι εκάστοτε εκλογαί. Η γυναικεία συνεπώς ψήφος είναι πράγμα επικίνδυνον, άρα αποκρουστέον».

Ο δε γνωστός συγγραφέας Εμμανουήλ Ροΐδης είχε πει υποτιμητικά: «Δύο επαγγέλματα αρμόζουν εις τας γυναίκας. Εκείνα της νοικοκυράς και της εταίρας». Το πρώτο σημαντικό βήμα γίνεται το 1930, οπότε και κατοχυρώνεται δικαίωμα ψήφου για τις εγγράμματες Ελληνίδες άνω των 30 ετών. Ωστόσο, το ποσοστό των μορφωμένων Ελληνίδων δεν ξεπερνούσε το 30% και συνεπώς στις δημοτικές εκλογές του 1934 ψήφισαν μόνο 240 γυναίκες.

Τελικά, το δικαίωμα της γυναικείας ψήφου κατοχυρώθηκε στο Σύνταγμα του 1952, ενώ το 1953 εκλέγεται η πρώτη Ελληνίδα βουλευτής, Ελένη Σκούρα. Για πρώτη φορά όμως οι Ελληνίδες θα ψηφίσουν στις βουλευτικές εκλογές του 1956.

http://www.toxwni.gr

Leave A Response