Γαία: Η ηλεκτρονική πύλη-οδηγός για αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία

Γαία: Η ηλεκτρονική πύλη-οδηγός για αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία

Πόσο πιθανό είναι το σπίτι σας ή το οικόπεδό σας να γειτνιάζει με ένα μνημείο και να μην το γνωρίζετε; Ποιος είναι ο πιο σύντομος δρόμος για να επισκεφθείτε έναν αρχαιολογικό χώρο; Πώς προχωρά η διαδικασία μίας απαλλοτρίωσης που σας αφορά;

Απαντήσεις σε όλα αυτά τα ερωτήματα, κι όχι μόνο, θα δίνει η «Γαία», η ηλεκτρονική πύλη του Αρχαιολογικού Κτηματολογίου, που ώς το τέλος του 2015 θα βγει στον διαδικτυακό αέρα και που μόλις ολοκληρωθεί θα παρέχει στους χρήστες -ιδιώτες και δημόσιους φορείς- πρόσβαση σε στοιχεία, φωτογραφίες, χάρτες, αποφάσεις, για 25.000 μνημεία, ιστορικούς τόπους και κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους, πληροφορίες για κηρυγμένους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους αλλά και για 7.500 δημόσια ακίνητα που διαχειρίζεται το υπουργείο Πολιτισμού.

Το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του Αρχαιολογικού Κτηματολογίου, προϋπολογισμού περίπου 7 εκατ. ευρώ, έχει ενταχθεί σε περιφερειακά προγράμματα και στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», και παρουσιάστηκε την Παρασκευή σε ειδική ημερίδα στο αμφιθέατρο του Μουσείου της Ακρόπολης.

Το έργο αποτελείται από δυο βασικά μέρη: Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα και τη διαδικτυακή πύλη «Γαία».

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα είναι η πλατφόρμα η οποία θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τα στελέχη των υπηρεσιών του υπουργείου Πολιτισμού για την εισαγωγή στοιχείων στη βάση δεδομένων. Τα στοιχεία αυτά συνθέτουν την πύλη «Γαία», που αναμένεται να λειτουργήσει στα τέλη του 2015, αρχικά με πληροφορίες για την Αττική και τη Βοιωτία, αλλά συνεχώς θα ενημερώνεται και θα εμπλουτίζεται, προκειμένου να καταστεί μία ολοκληρωμένη ψηφιακή εγκυκλοπαίδεια για τον πολιτιστικό χάρτη της χώρας.

Το έργο αποτελεί την πρώτη οργανωμένη, ενιαία, συστηματική και διαρκώς επικαιροποιούμενη ψηφιακή καταγραφή και τεκμηρίωση δημοσίων ακινήτων που διαχειρίζεται το υπουργείο, αλλά και προστατευόμενων μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων, συμπεριλαμβανομένων των ορίων προστασίας τους.

«Στόχος του έργου είναι να εξειδικεύσει τη στρατηγική, τα μέσα και τις παρεμβάσεις για την αποδοτική και βιώσιμη αξιοποίηση των τεχνολογιών, πληροφορικής και επικοινωνιών στην ελληνική οικονομία. Η χρήση των τεχνολογιών, πληροφορικής και επικοινωνιών στην αποτελεσματική ανάδειξη, προβολή και  αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος της χώρας, με την επίτευξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος πολιτιστικής διαχείρισης, αποτελεί μεγάλο ζητούμενο για το υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων» ανέφερε στον χαιρετισμό που απέστειλε ο αναπληρωτής υπουργός Πολιτισμού Νίκος Ξυδάκης.

«Στο πλαίσιο αυτό» συνέχισε ο κ. Ξυδάκης «η δημιουργία ενός Αρχαιολογικού Κτηματολογίου έχει αποτελέσει εδώ και χρόνια μία από τις βασικές προτεραιότητες του υπουργείου, με στόχο τη δημιουργία μιας ενιαίας και συστηματικής ψηφιακής καταγραφής τόσο των δημόσιων ακινήτων που διαχειρίζεται το υπουργείο όσο, κυρίως των μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων, αποσκοπώντας από τη μια στην προστασία τους και από την άλλη στην ενθάρρυνση του υγιούς επιχειρείν».

«Η συστηματική καταγραφή και χαρτογραφική αποτύπωση των αρχαιολογικών χώρων και των ακίνητων μνημείων της χώρας συνιστά θεμελιώδη προϋπόθεση για την εκπλήρωση του πολυσχιδούς έργου της προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς» τόνισε στον χαιρετισμό της η προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Ελένη Κόρκα.

Όπως υπογράμμισε, το Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο αλλά και το έργο «Εμπλουτισμός των ψηφιακών συλλογών των κινητών μνημείων» εντάσσονται από κοινού και λειτουργούν συμπληρωματικά στον μακροπρόθεσμο στόχο της συγκρότησης του Εθνικού Αρχείου Μνημείων, όπου θα είναι καταγεγραμμένο το σύνολο των μνημείων της χώρας.

Σύμφωνα με την κ. Κόρκα, με το Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο, με το έργο «Εμπλουτισμός των ψηφιακών συλλογών των κινητών μνημείων», σε συνδυασμό με τις ενταγμένες δράσεις στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση», που στοχεύουν στην απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών των κεντρικών διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, αλλά και της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων, καθώς και με το έργο «Απλοποίηση διαδικασίας χορήγησης αντιγράφων πρακτικών και γνωμοδοτήσεων των Συμβουλίων του υπουργείου Πολιτισμού – διάθεση στους πολίτες μέσω διαδικτύου», μπαίνουν τα θεμέλια «για την ψηφιακή διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς, την άρση των γραφειοκρατικών αγκυλώσεων και την άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη».

«Η κατάρτιση του Αρχαιολογικού Κτηματολογίου εισάγει την Ελλάδα σε μία νέα εποχή ψηφιακής τεκμηρίωσης του συνόλου των αρχαιολογικών και αρχιτεκτονικών θησαυρών, με απώτερο σκοπό τη γνώση της δημόσιας περιουσίας και τη συντήρηση, αποκατάσταση και προβολή της» επισήμανε η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών, Βασιλική Παπαγεωργίου, τονίζοντας ότι δημιουργείται ένα εύχρηστο εργαλείο για την προσέγγιση του πολιτισμού από τον πολίτη, σχεδιασμένο ώστε να αναπαριστά την πολιτιστική πληροφορία και να καταγράφει την ακίνητη περιουσία που περιέχει αρχαιολογικό ενδιαφέρον με σαφή και παραστατικό τρόπο.

Άννα Ανδίρα

Newsroom ΔΟΛ

Leave A Response