Σύντομη Παρουσίαση: RapidMiner

Σύντομη Παρουσίαση: RapidMiner

Το RapidMiner είναι ένα πανίσχυρο εργαλείο στα χέρια των ερευνητών και των αναλυτών που ασχολούνται με το πεδίο της εξόρυξης γνώσης από δεδομένα (Data Mining). Έχει ένα πολύ όμορφο και εύχρηστο γραφικό περιβάλλον και με τη βοήθειά του μπορείτε να εξομοιώσετε όλες τις διαδικασίες που απαιτεί το project σας χωρίς να γράψετε ούτε μια γραμμή κώδικα!

rm2

Περιέχει εκατοντάδες αλγόριθμους και μεθόδους ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων (data loading, data transformation, data modeling, and data visualization) και υποστηρίζει σχεδόν όλες τις πηγές δεδομένων (Excel, Access, Oracle, IBM DB2, Microsoft SQL, Sybase, Ingres, MySQL, Postgres, SPSS, dBase, Text files και πολλά άλλα).

Τα βγάζει πέρα πολύ άνετα ακόμη και με τεράστιο όγκο δεδομένων (big data). Περιέχει έτοιμα templates με σενάρια ανάλυσης και πρόβλεψης και φυσικά παράγει πανέμορφα visualizations και reports. Α, είναι και Cross-platform.

261398

 http://www.justtech.gr/

Leave A Response