Όχι στο γάμο λένε οι Αμερικανοί.

Όχι στο γάμο λένε οι Αμερικανοί.

Την πλάτη γυρίζουν στο γάμο ολοένα και περισσότεροι Αμερικανοί, σύμφωνα με νέα έρευνα. Πιο συγκεκριμένα, το 20%-ποσοστό ρεκόρ–των ενηλίκων Αμερικανών, δηλαδή 42 εκατομμύρια άνθρωποι, δεν έχουν παντρευτεί ποτέ, γεγονός πουσυνιστά αλλαγή από δημογραφικής και κοινωνικής πλευράς στις ΗΠΑ,

σύμφωνα με ανάλυση των δεδομένων της στατιστικής υπηρεσίας και έρευνα του Κέντρου Pew, η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Η αύξηση του αριθμού των ενηλίκων που δεν έχουν παντρευτεί ποτέ οφείλεται σε πολλούς λόγους, περιλαμβανομένου του ότι περισσότερα ζευγάρια συζούν σήμερα και μεγαλώνουν παιδιά εκτός γάμου, σύμφωνα με έκθεση του Ερευνητικού Κέντρου Pew.

Το 2012, το 23% των ανδρών και το 17% των γυναικών ηλικίας άνω των 25 δεν είχαν παντρευτεί ποτέ, γεγονός που αποκαλύπτει ένα διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ των δύο φύλων.

Το 1960, το 10% των ανδρών και το 8% των γυναικών δεν είχαν παντρευτεί ποτέ, σύμφωνα με την έκθεση.

“Η αλλαγή στις απόψεις των ανθρώπων, οι δύσκολοι οικονομικοί καιροί, οι δημογραφικές τάσεις που αλλάζουν, ενδεχομένως να συμβάλλουν όλα στην άνοδο του ποσοστού των ουδέποτε νυμφευθέντων ενηλίκων”, ανέφερε το Pew.

Η τάση αυτή παρατηρείται εντονότερα μεταξύ των Αφροαμερικανών. Το 36% των Αφροαμερικανών δεν ήταν έγγαμο το 2012, ποσοστό τέσσερις φορές μεγαλύτερο σε σχέση με το 1960.

Σε ό,τι αφορά στους λευκούς, το ποσοστό των ανύπανδρων ενηλίκων σχεδόν διπλασιάστηκε το ίδιο διάστημα κι έφθασε το 16%, ενώ 26% είναι το αντίστοιχο ποσοστό για τους ισπανόφωνους, σύμφωνα με την έρευνα του Pew.

Σχεδόν οι μισοί ενήλικες (το 53%) από εκείνους που ποτέ δεν παντρεύτηκαν απάντησαν ότι θα ήθελαν κάποια στιγμή να το κάνουν, σε σχέση με το 61% που ήταν το ποσοστό το 2010, ανέφερε το Pew.

Οι άνδρες και οι γυναίκες αναζητούν διαφορετικά χαρακτηριστικά στους/στις πιθανούς/ες συζύγους.

Μεταξύ των γυναικών που δεν έχουν ποτέ παντρευτεί, το 78% απάντησε ότι θεωρεί πολύ σημαντικό ο σύντροφός της να έχει σταθερή δουλειά.

Για το 70% των ανδρών, πιο σημαντικό από κάποιαν με σταθερή δουλειά είναι μία σύντροφος με παρόμοιες απόψεις για την ανατροφή των παιδιών.
Το Κέντρο Pew αναφέρει ότι το ποσοστό των ενηλίκων που δεν έχουν παντρευτεί ποτέ έχει αυξηθεί καθώς από το 1980 μειώθηκε το χάσμα ανάμεσα στις απολαβές ανδρών και γυναικών.

 

http://www.trelokouneli.gr

Leave A Response