Κλασσική Εξωσωματική Γονιμοποίηση In Vitro Fertilization (IVF)

Κλασσική Εξωσωματική Γονιμοποίηση In Vitro Fertilization (IVF)

Πριν από την έναρξη του προγράμματος εξωσωματικής γονιμοποίησης, το ζευγάρι ενημερώνεται πλήρως για την διαδικασία της μεθόδου η οποία περιλαμβάνει: τον απαραίτητο εργαστηριακό έλεγχο που πρέπει να προηγηθεί, την φαρμακευτική αγωγή και το πρόγραμμα που θα πρέπει να ακολουθηθεί.


Εργαστηριακός έλεγχος της συζύγου

1.Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης (έλεγχο για στίγμα μεσογειακής αναιμίας, τεστ
δρεπανώσεως.
2. Ομάδα αίματος, Rhesus.
3. Έλεγχος αντισωμάτων για τοξόπλασμα, ερυθρά, CMV, HIV, RPR ή VDRL, HbsAg
(Αυστραλιανό αντιγόνο) και anti-HCV/ ολικό.
4. Test Pap, εάν δεν έχει γίνει τον τελευταίο χρόνο.
5. Ηλεκτροκαρδιογράφημα, καρδιολογική εξέταση
6. Mαστογραφία

Εργαστηριακός έλεγχος του συζύγου
1. Έλεγχος αντισωμάτων για HIV.
2. Έλεγχος αντισωμάτων για HbsAg (Αυστραλιανό αντιγόνο) και anti-HCV/ολικό,RPR ή VDRL.
Φαρμακευτική αγωγή
Κατά την επίσκεψη πριν από την έναρξη του προγράμματος συνταγογραφούνται τα φάρμακα για την διέγερση των ωοθηκών, αλλά και για την υποστήριξη της ωχρινικής φάσης, δηλαδή της φάσης μετά την εμβρυομεταφορά.
Επειδή το συνολικό κόστος των φαρμάκων είναι αρκετά σημαντικό καλό θα ήταν το ζευγάρι να απευθύνεται στον ασφαλιστικό του φορέα για την συνταγογράφηση.

Το πρόγραμμα

Πριν από την έναρξη της διαδικασίας, δίνονται λεπτομερείς οδηγίες στο ζευγάρι για την διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσει καθημερινά, όσον αφορά την  φαρμακευτική αγωγή και τις εξετάσεις.

http://www.iator.gr

Leave A Response