Αφορολόγητο 9.500 ευρώ για τους μοναχούς

Αφορολόγητο 9.500 ευρώ για τους μοναχούς

Απαλλάσσονται από την υποβολή φορολογικής δήλωσης όσοι μοναχοί παίρνουν σύνταξη κάτω από 9500 ευρώ, σύμφωνα με τροπολογία που κατέθεσαν 16 βουλευτές της ΝΔ και έγινε αποδεκτή από τον υπουργό Παιδείας, Ανδρέα Λοβέρδο.

Στην ίδια τροπολογία προβλέπεται επίσης ότι στις περιπτώσεις εκμίσθωσης ακινήτων από Ιερές Μονές του Αγίου Όρους, το τέλος χαρτοσήμου των μισθωμάτων αποδίδεται από τον μισθωτή.

Τέλος εξαιρεί από την παρακράτηση και απόδοση φόρου «την Ιερά Κοινότητα, τις Ιερές Μονές του Αγίου Όρους και τα εξαρτήματα αυτών», όταν απασχολούν πρόσωπα για πάσης φύσεως μισθωτή εργασία και πλέον οι ίδιοι οι μισθωτοί υποχρεούνται στην απόδοση του οφειλόμενου φόρου.

http://www.topontiki.gr/

Leave A Response