ΕνΦΙΑ: Ποια είναι τα 11 τυπικά λάθη που κοστίζουν “χρυσάφι”

ΕνΦΙΑ: Ποια είναι τα 11 τυπικά λάθη που κοστίζουν “χρυσάφι”

Τι πρέπει να προσέξετε στο εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ

Από 1η Αυγούστου το Υπουργείο Οικονομικών έχει αρχίσει να αναρτά στο Taxisnet τα εκκαθαριστικά για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ). Για χιλιάδες φορολογούμενους προκύπτει ότι το εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ έχει υπολογιστεί με λανθασμένα ή ελλιπή στοιχεία, οδηγώντας σε πληρωμή αστρονομικών ποσών.

Δύο νέες αποφάσεις της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων έρχονται να «θεραπεύσουν» το πρόβλημα, παρέχοντας οδηγίες στις εφορίες και στους πολίτες.

Στην πρώτη (ΠΟΛ.1185/30.7.2014) εκτός από τον τύπο και το περιεχόμενο του εκκαθαριστικού (πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου) αναφέρεται ότι στις περιπτώσεις, στις οποίες υπάρχουν ουσιώδεις ελλείψεις στα περιγραφικά στοιχεία ακινήτων, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατός ο υπολογισμός του ΕΝΦΙΑ και να θεωρούνται μη δηλωθέντα, επί της δήλωσης ΕΝΦΙΑ – πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου θα υπάρχει ειδική επισήμανση.

Συνεπώς, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να προσέξουν τα δεδομένα της πράξης προσδιορισμού (ΕΝΦΙΑ), να εντοπίσουν σε ποια ακίνητα υπάρχουν ελλείψεις και να προβούν στην απαραίτητη διόρθωση, μέχρι και την 30η Νοεμβρίου.

Πώς εκτοξεύεται ο φόρος

Στη δεύτερη απόφαση (ΠΟΛ 1184/30.7.2014) η ΓΓΔΕ εντοπίζει 11 περιπτώσεις συνηθισμένων λαθών που έγιναν από τους φορολογούμενους στις δηλώσεις Ε9 και εξηγεί πώς τις αντιμετώπισε. Να σημειωθεί ότι σε όλες τις αμφισβητούμενες περιπτώσεις υπολογίστηκε επιπλέον φόρος με βάση το δυσμενέστερο για το φορολογούμενο σενάριο, ώστε να εκδοθεί το εκκαθαριστικό και, εφόσον το αντιληφθεί ο ενδιαφερόμενος, να μπορέσει να το διορθώσει εκ των υστέρων.

Συγκεκριμένα:

 1. Σε περίπτωση μη αναγραφής ή αναγραφής λανθασμένου είδους εμπράγματου δικαιώματος, το ακίνητο θεωρείται ότι ανήκει «κατά πλήρη κυριότητα» στο φορολογούμενο, ακόμη και αν έχει δηλωθεί επικαρπία, εφόσον το έτος γέννησης επικαρπωτή για το συγκεκριμένο δικαίωμα είναι κενό!
 2. Σε περίπτωση μη αναγραφής ή αναγραφής λανθασμένου ποσοστού συνιδιοκτησίας, ελήφθη σαν δεδομένο ποσοστό συνιδιοκτησίας εκατό τοις εκατό (100%).
 3. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του αριθμού ορόφου ή συμπλήρωσης ορόφου ακινήτου ως δώμα, για τον υπολογισμό του φόρου λαμβάνεται ο συντελεστής που αντιστοιχεί στον έκτο (6ο) όροφο, όπου εφαρμόζεται ο πιο υψηλός συντελεστής φορολόγησης.
 4. Σε περίπτωση κατά την οποία το έτος γέννησης επικαρπωτή έχει συμπληρωθεί με διψήφιο αριθμό, αυτός θεωρείται ως η ηλικία του επικαρπωτή κατά το έτος υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων. Σε περίπτωση μη αναγραφής ή αναγραφής λανθασμένου έτους γέννησης επικαρπωτή, με εξαίρεση την προηγούμενη περίπτωση, λαμβάνεται το δυσμενέστερο για το φορολογούμενο έτος.
 5. Σε περίπτωση εμπράγματου δικαιώματος με επικαρπωτή νομικό πρόσωπο, θα αποδίδεται η σταθερή τιμή 0,80 για επικαρπία, ανεξάρτητα από το δηλωθέν έτος γέννησης επικαρπωτή στη δήλωση στοιχείων ακινήτων.
 6. Σε περίπτωση κατά την οποία η γεωγραφική θέση του αγροτεμαχίου προσδιορίζεται μόνο από το νομό, λαμβάνεται η υψηλότερη Αρχική Βασική Αξία γης (ΑΒΑ) του νομού όπου ανήκει, για τον κύριο φόρο φυσικών και νομικών προσώπων και, κατά περίπτωση, η μεγαλύτερη ΑΒΑ ή Ειδική Βασική Αξία (ΕΒΑ) για το συμπληρωματικό φόρο των νομικών προσώπων. Σε περίπτωση κατά την οποία η γεωγραφική θέση του αγροτεμαχίου προσδιορίζεται μόνο από νομό και δήμο, λαμβάνεται κατά περίπτωση η μεγαλύτερη ΑΒΑ ή ΕΒΑ του δήμου για το συμπληρωματικό φόρο των νομικών προσώπων
 7. Σε περίπτωση κατά την οποία η γεωγραφική θέση του αγροτεμαχίου προσδιορίζεται μόνο από το νομό, λαμβάνεται η μεγαλύτερη αρχική οικοπεδική αξία (Τ.Ο. Αρχ.) του νομού και, εάν η γεωγραφική θέση του αγροτεμαχίου προσδιορίζεται μόνο από το νομό και δήμο, λαμβάνεται η μεγαλύτερη αρχική οικοπεδική αξία του δήμου για το συμπληρωματικό φόρο των νομικών προσώπων.
 8. Σε περίπτωση κατά την οποία έχει συμπληρωθεί η στήλη της συνολικής επιφάνειας κτισμάτων που βρίσκονται στο αγροτεμάχιο, αλλά δεν έχει συμπληρωθεί η κατηγορία του ακινήτου, θεωρείται ότι επί του αγροτεμαχίου βρίσκεται κατοικία, προσδίδοντας έτσι στο αγροτεμάχιο, αξία οικοπέδου!
 9. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν έχουν συμπληρωθεί τα στοιχεία πρόσοψης του αγροτεμαχίου ή έχουν συμπληρωθεί λανθασμένα, για το συμπληρωματικό φόρο των νομικών προσώπων, θεωρείται ότι το γήπεδο έχει πρόσοψη σε εθνική ή επαρχιακή οδό, δηλαδή το μεγαλύτερο δυνατό φόρο.
 10. Σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν περισσότερες των μία ζώνες, με την ίδια χαμηλότερη τιμή, ως συντελεστής οικοπέδου (Σ Οικ.), συνολική τιμή εκκίνησης του οικοπέδου και συντελεστής αξιοποίησης οικοπέδου (Σ.Α.Ο.), λαμβάνονται αυτοί, από το συνδυασμό των οποίων προκύπτει η μικρότερη φορολογητέα αξία οικοπέδου.
 11. Σε περίπτωση οικισμών προϋφισταμένων του 1923 και οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων, για τον υπολογισμό του «ΣΟ τελικό», ως επιφάνεια του κατά κανόνα άρτιου οικοπέδου λαμβάνεται η αναγραφόμενη στη δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9.

HOMEPAGE <<

Leave A Response