Τι είναι η Βραχιονοπλαστική!

Τι είναι η Βραχιονοπλαστική!

Κάποια από τα πιο εμφανή σημάδια της ηλικίας, είναι η χαλάρωση του δέρματος και των των στηρικτικών δομών του. Ενα από τα σημεία, που αυτό γίνεται πιο φανερό είναι οι βραχίονες, κι αυτό διότι ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες είναι εκτεθειμένοι.Η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη μετά από μεγάλη απώλεια βάρους.

Οταν το πρόβλημα είναι η αυξημένη ποσότητα λίπους στο κάτω ήμιση του βραχίονα,χωρίς ιδιαίτερη χαλάρωση του δέρματος, η καλύτερη λύση είναι η λιπαναρόφηση. Ομωςσε μεγάλη χαλάρωση χρειάζεται χειρουργική διόρθωση, με τομές στο κάτω όριο του βραχίονα και ίσως και στη μασχάλη. Σήμερα γνωρίζουμε ότι το δέρμα και το λίπος του βραχίονα στηρίζονται σε δύο περιτονίες ( 2 ινώδη «πέταλα») από το θώρακα και τη μασχάλη. Αυτές χαλαρώνουν και η προσπάθεια του χειρουργού είναι να στηρίξει τους πτωτικούς ιστούς σε αυτές τις δομές. Ετσι έχουμε μικρότερες τομές και το αποτέλεσμα της επέμβασης διαρκεί περισσότερο.
Παρόλα αυτά οι τομές είναι πάντα ορατές και γενικά η περιοχή εμφανίζει μεγαλύτερο ποσοστό επιπλοκών, σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη επέμβαση της αισθητικής ιατρικής. Είναι κάτι που πρέπει να γνωρίζει όποιος σκέφτεται μια τέτοια επέμβαση. Υπάρχουν 3 βαθμοί χαλάρωσης και το μήκος των τομών και η αφαίρεση ιστού, είναι ανάλογη της σοβαρότητας της κάθε περίπτωσης.

http://www.iator.gr/

Leave A Response