Οι 7 μεγάλες αλλαγές που φέρνει στο Δημόσιο το 2014

Οι 7 μεγάλες αλλαγές που φέρνει στο Δημόσιο το 2014

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Έθνος» επτά μεταρρυθμίσεις έχει προγραμματίσει το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης εντός του 2014.

Οι επτά αλλαγές είναι οι εξής:

 • Μόνιμος μηχανισμός κινητικότητας με μοριοδότηση μέσω ΑΣΕΠ. Θα περιλαμβάνει την καταγραφή των κενών θέσεων σε όλο το Δημόσιο με βάση τα σχέδια στελέχωσης των υπηρεσιών, και την προκήρυξη πανελλαδικού διαγωνισμού υπό την επίβλεψη του ΑΣΕΠ, δύο ή τρεις φορές το χρόνο. Οι υπάλληλοι που επιθυμούν να μετακινηθούν θα καταθέτουν αίτηση στις υπηρεσίες όπου ανήκουν προκειμένου να λάβουν άδεια για τη μετακίνησή τους.
 • Νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων με γραπτές εξετάσεις και συνέντευξη μέσω ΑΣΕΠ
 • Νέο σύστημα αξιολόγησης υπαλλήλων – σύνδεση μισθού με παραγωγικότητα – εξορθολογισμός μισθολογίου το οποίο προβλέπει βαθμολόγηση βάσει ποσόστωσης προκειμένου να μη λαμβάνουν όλοι «άριστα» όπως γινόταν μέχρι σήμερα. Τα ανώτατα ποσοστά έχουν ορισθεί ως εξής:
  • Με βαθμούς 9 έως 10 αξιολογείται έως και το 25% των υπαλλήλων σε κάθε διεύθυνση
  • Με βαθμούς 7 έως 8 αξιολογείται ποσοστό έως και 60%
  • Με βαθμούς 1 έως 6 αξιολογείται ποσοστό έως και 15%
 • Ελεγχος των πειθαρχικών και των μονιμοποιήσεων συμβασιούχων. Οι υπάλληλοι που θα εντοπιστούν να έχουν μονιμοποιηθεί χωρίς να διαθέτουν τα τυπικά προσόντα θα απολυθούν από το Δημόσιο.
 • Καταγραφή και αξιολόγηση των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και όπου διαπιστώνονται επικαλύψεις αρμοδιοτήτων θα γίνουν καταργήσεις ή συγχωνεύσεις που θα έχουν ως αποτέλεσμα και τις απολύσεις προσωπικού.
 • Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον ιδιωτικό τομέα (π.χ. φύλαξη κτιρίων)
 • Μείωση γραφειοκρατίας – αναβάθμιση των ΚΕΠ. Σε εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα συνεργασίας με τον ΟΟΣΑ για την άρση των διοικητικών βαρών σε 13 τομείς της οικονομίας, που λειτουργούν ανασταλτικά για την επιχειρηματικότητα, την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη και ενισχύουν τα φαινόμενα διαφθοράς.

Leave A Response