Πιο εύκολη η πιστοποίηση της ικανότητας διδασκαλίας ξένων γλωσσών -Τι καταργείται

Πιο εύκολη η πιστοποίηση της ικανότητας διδασκαλίας ξένων γλωσσών -Τι καταργείται

Απλουστεύεται η διαδικασία πιστοποίησης της ικανότητας διδασκαλίας ξένων γλωσσών, αφού πλέον δεν θα απαιτείται η γνώμη του Εποπτικού Συμβουλίου Ιδιωτικής Εκπαιδεύσεως για τη χορήγηση της επάρκειας για τη
διδασκαλία ξένης γλώσσας σε Φροντιστήρια, ενώ παράλληλα καταργείται και το παράβολο των 50 ευρώ.
Τα παραπάνω, σύμφωνα με το Newsbeast.gr, προβλέπονται στο άρθρο 5 του νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη βουλή από τον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Σημειώνεται ότι στο Εποπτικό Συμβούλιο Ιδιωτικής Εκπαίδευσης κατέφευγαν όσοι είχαν πτυχία ξένων γλωσσών ή και μεταπτυχιακά από χώρες του εξωτερικού και ήθελαν να λάβουν την επάρκεια για τη διδασκαλία μιας ξένης γλώσσας. Για να μπορέσουν, δηλαδή να διδάξουν σε κάποιο φροντιστήριο, έπρεπε να λάβουν τη γνώμη του Εποπτικού Συμβουλίου.
Ωστόσο, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Καθηγητών Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών υποστηρίζει ότι η ρύθμιση αυτή περισσότερα προβλήματα δημιουργεί παρά λύνει, αφού μεταφέρει την αρμοδιότητα από τον Υπουργό Παιδείας στην υποκειμενική κρίση του εκάστοτε Προϊσταμένου Ιδιωτικής Εκπαίδευσης ο οποίος ούτε τις κατάλληλες γνώσεις έχει, ενώ υπάρχει η περίπτωση να μη διαθέτει τις αντιστάσεις στις πιέσεις που θα δεχτεί.

Newsbeast.gr,

Leave A Response