Νέα μη επεμβατική μέθοδος προγεννητικού ελέγχου από το μητρικό αίμα.

Νέα μη επεμβατική μέθοδος προγεννητικού ελέγχου από το μητρικό αίμα.

Νέα μέθοδος μη επεμβατικού προγεννητικού ελέγχου!

Με μια απλή αιμοληψία 7 με 10 ml από το αίμα της μητέρας αναλύεται το δείγμα και σε 8 με 10 ημέρες έχουμε αποτέλεσμα για τις τρισωμίες 21, 18, 13 και για ανωμαλίες του φύλου Χ, XXX, XXY, XYY του εμβρύου. Ευχόμαστε το τέστ να μπορεί να ανιχνεύει στο μέλλον και άλλες παθήσεις ώστε να μην υποβάλλουμε τις μέλλουσες μαμάδες που έχουν ένδειξη, σε επεμβατικές μεθόδους όπως η λήψη τροφοβλάστης ή η αμνιοπαρακέντηση.

 

To test βασίζεται στην ανίχνευση εμβρυϊκού DNA στο μητρικό αίμα.

Συγκεκριμένα το τέστ ανιχνεύει:

  • T21 (Down syndrome)
  • T18 (Edwards syndrome)
  • T13 (Patau syndrome)
  • Monosomy X (MX, Turner syndrome)
  • XXX (Trisomy X)
  • XXY (Klinefelter syndrome)
  • XYY (Jacob’s syndrome)

Στο Ιασώ σε συνεργασία με Verinata health USA.

 

http://www.iator.gr/

Leave A Response