Αφαίρεση πολυπόδων και ινομυωμάτων χωρίς αναισθησία

Αφαίρεση πολυπόδων και ινομυωμάτων χωρίς αναισθησία

Αφαίρεση πολυπόδων και ινομυωμάτων της μήτρας χωρίς την ανάγκη αναισθησίας, με την χρήση του ¨ Μίνι-Ρεζεκτοσκοπίου¨
Η υστεροσκόπηση είναι η εξέταση κατά την οποία βλέπουμε αν το εσωτερικό της μήτρας είναι υγιές ή αν υπάρχουν παθολογικές καταστάσεις όπως είναι οι πολύποδες, τα ινομυώματα, οι συμφύσεις, ο καρκίνος, κα. Για να γίνει η εξέταση αυτή χρησιμοποιείται  το υστεροσκόπιο (εικόνα 1) του οποίου η μία άκρη εισάγεται στην μήτρα δια μέσω του κόλπου, ενώ η άλλη ενώνεται, διά μέσου μίας βίντεο-κάμερας, με μία οθόνη έτσι ώστε να βλέπουμε στην οθόνη τι υπάρχει μέσα στην μήτρα.

Eικόνα 1

rez1

Κατά την δεκαετία του 80 λοιπόν εγκαθιδρύθηκε η υστεροσκόπηση σαν η καλύτερη μέθοδος διάγνωσης των παθήσεων της ενδομήτριας κοιλότητας ενώ κατά την δεκαετία του 90 εγκαθιδρύθηκε η υστεροσκοπική χειρουργική κατά την οποία είναι δυνατόν να  θεραπεύσουμε παθήσεις του ενδομητρίου όπως είναι τα υποβλεννογόνια ινομυώματα, οι ενδομήτριοι πολύποδες, και οι ενδομήτριες συμφύσεις, κα., χωρίς να χρειάζεται να κάνουμε ανοικτό χειρουργείο.(1, 2, 3)

Στην δεκαετία του 2000 έγινε μεγάλη προσπάθεια σε μεγάλα νοσοκομεία του εξωτερικού, να γίνονται οι επεμβατικές υστεροσκοπήσεις στα εξωτερικά ιατρεία.  Ο λόγος είναι η μεγάλη μείωση του κόστους της επέμβασης, αφού δεν χρειάζεται να γίνουν εισαγωγή της ασθενούς, ειδικές εξετάσεις για το χειρουργείο, αναισθησιολογικός – καρδιολογικός έλεγχος, η απασχόληση επιπλέον προσωπικού όπως είναι οι τραυματιοφορείς, νοσηλευτικό προσωπικό, η κράτηση κλίνης μετεγχειρητικά για την ασθενή, κ.α.

Ο συγγραφέας αυτού του άρθρου, έκανε έρευνα στο Royal Free Hospital του Λονδίνου και εισήγαγε παγκοσμίως το παιδιατρικό ρεζεκτοσκόπιο το οποίο έχει  μικρή διάμετρο (μόλις 5.3 mm). Το ρεζεκτοσκόπιο αυτό λόγω των μικρών διαστάσεων του έχει ονομαστεί μίνι-ρεζεκτοσκόπιο. (Εικόνα 2).

Εικόνα 2

rez2

΄Ενα κανονικού μεγέθους ρεζεκτοσκόπιο (επάνω) και το μίνι-ρεζεκτοσκόπιο (κάτω)

 

Ευρήματα μελέτης

Το μίνι ή παιδιατρικό ρεζεκτοσκόπιο, είναι ένα χειρουργικό υστεροσκόπιο, το  οποίο μοιάζει με το κανονικό ρεζεκτοσκόπιο με την διαφορά ότι έχει μικρότερο μέγεθος. Λόγω των διαστάσεων του σπάνια χρειάζεται να γίνει διαστολή του τραχηλικού στομίου για να εισαχθεί στην ενδομήτρια κοιλότητα. Ερευνήσαμε την αποτελεσματικότητα του μίνι-ρεζεκτοσκοπίου στην θεραπεία παθήσεων του ενδομητρίου (πολύποδες και ινομυώματα) χωρίς την χρήση γενικής  αναισθησίας καθώς και τον βαθμό αποδεκτικότητας από την ασθενή.

Το παιδιατρικό αυτό ρεζεκτοσκόπιο, χρησιμοποιήσαμε στα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου Royal Free Hospital του Λονδίνου για να χειρουργήσουμε  γυναίκες με γνωστή παθολογία του ενδομητρίου, όπως πολύποδες και ινομυώματα, χωρίς την χρήση γενικής αναισθησίας (εικόνα 3).

Εικόνα 3

rez3

Η αγκύλη του μίνι ρεζεκτοσκοπίου κατά την υστεροσκοπική  ινομυωματεκτομή (πίσω από την αγκύλη φαίνεται το ινομύωμα με το άσπρο χρώμα)

Όλες οι ασθενείς είχαν παραπεμφθεί στο τμήμα μας μετά από υπερηχογραφικό έλεγχο ο οποίος έδειξε ότι υπήρχε πολύποδας ή ινομύωμα. Στην συνέχεια υπεβλήθησαν σε «no touch» διαγνωστική υστεροσκόπηση κατά την οποία επιβεβαιώθηκε η διάγνωση (4). (´´notouch´´ δηλαδή δεν χρειάστηκε να χρησιμοποιηθεί κανένα ιατρικό εργαλείο, όπως κολποδιαστολέας, ειδική λαβίδα για τον τράχηλο, ή τοπική αναισθησία).

Δεκαέξι  ασθενείς υποβλήθηκαν σε πολυπεκτομή και τέσσερεις σε ινομυωματεκτομή. Το μέγεθος των πολυπόδων και των ινομυωμάτων κυμαινόταν από 1 μέχρι 3 εκατοστά. Η επέμβαση είχε ολοκληρωθεί σε όλες τις περιπτώσεις σε 15 λεπτά. Σε τέσσερεις γυναίκες δεν χρειάστηκε να γίνει τοπική αναισθησία ούτε διαστολή του τραχηλικού στομίου. Δεν υπήρξε καμιά σοβαρή επιπλοκή και όλες οι ασθενείς έλαβαν εξιτήριο και αποχώρησαν από την κλινική μετά την πάροδο 20 λεπτών από το πέρας της επέμβασης. Σε όλες τις περιπτώσεις η ιστολογική διάγνωση επιβεβαίωσε την υστεροσκοπική εκτίμηση.

Συζήτηση

Το ρεζεκτοσκόπιο είναι το χειρουργικό υστεροσκόπιο που έχει μέχρι τώρα χρησιμοποιηθεί περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο. Είναι πολύ αποτελεσματικό λόγω της γωνίας των 90 μοιρών που έχει το ηλεκτρόδιο του έτσι ώστε να μπορεί να χειρουργεί την βλάβη που βρίσκεται μέσα στο μυομήτριο. (εικόνα 4).

Εικόνα 4

rez4

Ηλεκτρόδια Ρεζεκτοσκοπίου (90 μοίρες γωνία)

Καθίσταται ασφαλέστερο άλλων χειρουργικών υστεροσκοπίων  διότι η κίνηση του ηλεκτροδίου με την οποία αφαιρεί τους διάφορους παθολογικούς ιστούς είναι κίνηση με διεύθυνση προς τον χειρουργό ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα της διάτρησης της μήτρας.

Η εμπειρία μας με το μόλις 5.3 χιλιοστά πάχους μίνι-ρεζεκτοσκόπιο είναι πολύ θετική όσο αφορά την αποτελεσματικότητα του στην αφαίρεση ενδομήτριων πολυπόδων και ινομυωμάτων. Έτυχε μεγάλης αποδοχής από τις ασθενείς επειδή είναι αρκετά λεπτό για να εισαχθεί στον τράχηλο μετά από τοπική αναισθησία και μικρή διαστολή του τραχηλικού στομίου ενώ σε μερικές περιπτώσεις δεν χρειάστηκε διαστολή και συνεπώς ούτε τοπική αναισθησία. Με την κατάλληλη εκπαίδευση μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί στα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου καθώς επίσης και στο ιατρείο του ιδιώτη ιατρού μειώνοντας αισθητά την ταλαιπωρία του ασθενούς και δίνοντας άμεσα αποτέλεσμα (5,6).

Στα θετικά στοιχεία ανήκει και το γεγονός ότι όλα τα εξαρτήματα του είναι πολλαπλών χρήσεων και συνεπώς το κόστος της επέμβασης μειώνεται αισθητά. Μειονέκτημα θα μπορούσε να θεωρηθεί το γεγονός ότι επειδή η ασθενής είναι ξύπνια κατά την διάρκεια της επέμβασης της, είναι δύσκολο να εκπαιδεύσεις ιατρούς πού δεν είναι εξοικειωμένοι με το κανονικό ρεζεκτοσκόπιο.

Συμπεράσματα

Συνοψίζοντας λοιπόν θα έλεγα ότι το μίνι-ρεζεκτοσκόπιο είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την θεραπεία των παθήσεων του ενδομητρίου στο εξωτερικό ιατρείο καθώς και στο ιδιωτικό ιατρείο αρκεί ο ιατρός να έχει την ανάλογη εκπαίδευση. Γίνεται εύκολα  αποδεκτό από τις ασθενείς γιατί δεν χρειάζεται να κάνουν εισαγωγή στο νοσοκομείο, δεν χρειάζεται να πάρουν γενική αναισθησία και το κόστος είναι χαμηλό.

(Αποτελέσματα της μελέτης που έκανε ο συγγραφέας του άρθρου στο Royal Free Hospitalτου Λονδίνου)

Βιβλιογραφία

 

  • Trew GH. Hysteroscopy and hysteroscopic surgery. Curr Obstet Gynaecol 2004; 14: 183-190.

 

  • Nagele F, Mane S, Chandrasekaran P, Rubinger T, Magos AL. How successful is hysteroscopic polypectomy. Gynaecol Endosc 1996; 5: 137-140.

 

  • Hart R, Molnar BG, Magos A. Long term follow up of hysteroscopic myomectomy assessed by survival analysis. Br J Obstet Gynaecol 1999; 106: 700

 

  • Sharma M, Taylor A, di Spiezio Sardo A, Buck L, Mastrogamvrakis G, Kosmas I, Tsirkas P, Magos A.  Outpatient hysteroscopy: traditional versus the “no-touch” technique. BJOG 2005; 112: 963-7.

 

  • Baskett TF, O’Connor H, Magos AL. A comprehensive one-stop menstrual problem clinic for the diagnosis and management of abnormal uterine bleeding. Br J Obstet Gynaecol 1996; 103: 76-77.

 

  • Magos A, Al-Khouri A, Scott P, Taylor A, Sharma M, Buck L, Chapman L, Tsirkas P, Kailas N, Mastrogamvrakis G.  One stop fertility clinic. J Obstet Gynaecol 2005; 25: 153-9

 http://www.iator.gr/ 

Leave A Response