Υπεγράφησαν οι ΚΥΑ για την κατάργηση θέσεων σε υπουργεία

Υπεγράφησαν οι ΚΥΑ για την κατάργηση θέσεων σε υπουργεία

Δόθηκαν, σήμερα, στη δημοσιότητα οι νέες υπουργικές αποφάσεις για την κατάργηση 1.929 πλεοναζουσών οργανικών και προσωποπαγών θέσεων (με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου), που συνυπέγραψε ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκος Μητσοτάκης με εννέα συναρμόδιους υπουργούς.
Εκκρεμούν οι κοινές υπουργικές αποφάσεις με το υπουργείο Παιδείας, μετά την εμπλοκή που έχει σημειωθεί με τους διοικητικούς υπαλλήλους σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, καθώς και το υπουργείο Εθνικής Άμυνας (400 οργανικές θέσεις), λόγω των εξαιρέσεων που τέθηκαν (τροπολογία σε νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας) για συγγενείς που έπεσαν στην τέλεση των καθηκόντων τους.
Τα υπουργεία που απέστειλαν τις ΚΥΑ είναι το υπουργείο Οικονομικών, το υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, το υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το υπουργείο Τουρισμού και το υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου.
Όπως σημειώνεται, η κατάργηση των εν λόγω θέσεων γίνεται σε εκτέλεση σχετικών αποφάσεων του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, της 23ης Ιουλίου, της 26ης Αυγούστου και της 13ης Σεπτεμβρίου 2013 και πραγματοποιείται μετά από τεκμηρίωση, που στηρίζεται σε εκθέσεις αξιολόγησης δομών και σχέδια στελέχωσης υπουργείων και φορέων.

Υπενθυμίζεται ότι, σε εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, έχουν επίσης καταργηθεί θέσεις 2.114 εκπαιδευτικών, 2.234 σχολικών φυλάκων, 53 υπαλλήλων του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 1.672 υπαλλήλων του υπουργείου Υγείας. Παράλληλα, με νομοθετική ρύθμιση (λόγω μεταφοράς αρμοδιοτήτων) που ψηφίστηκε τον Ιούλιο από τη Βουλή, στις 23 Σεπτεμβρίου 2013 καταργούνται οι συνολικά 3.521 θέσεις της Δημοτικής Αστυνομίας.
Οι δημόσιοι υπάλληλοι που κατέχουν τις προαναφερθείσες θέσεις εντάσσονται στο πρόγραμμα κινητικότητας, με την εξαίρεση όσων πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 90 του νόμου 4172/2013.
Επίσης, υπενθυμίζεται ότι η πρώτη φάση του προγράμματος κινητικότητας περιλαμβάνει 12.500 δημοσίους υπαλλήλους και πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2013.
Επισημαίνεται δε, ότι στις περιπτώσεις όπου καταργούνται θέσεις του ίδιου κλάδου ή και ειδικότητας, η επιλογή του προσωπικού που τίθεται σε διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης θέσης θα διενεργηθεί μετά από αξιολόγησή τους, με βάση την αποτίμηση των προσόντων όλων των υπαλλήλων του κλάδου ή και της ειδικότητας που ανήκουν οι καταργούμενες θέσεις του φορέα.
Στις 2 και 12 Αυγούστου 2013, εκδόθηκαν από τον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κυριάκο Μητσοτάκη, δύο Υπουργικές Αποφάσεις για τον καθορισμό της διαδικασίας επιλογής των υπαλλήλων που τίθενται σε κινητικότητα, καθώς και των προς μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων, των κριτηρίων επιλογής, κατάταξης και μοριοδότησής τους.
Η αποτίμηση των προσόντων γίνεται βάσει αντικειμενικής μοριοδότησης, από το ΑΣΕΠ. Η εν λόγω διαδικασία βασίζεται σε τέσσερις αρχές -αξιοκρατία στον τρόπο εισαγωγής του υπαλλήλου στο δημόσιο, αξιοσύνη σε σχέση με τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, αυστηρότητα στον έλεγχο αρνητικής συμπεριφοράς στην υπηρεσία και εμπιστοσύνη στη νέα γενιά των δημοσίων υπάλληλων.

 

http://www.alphatv.gr/

Leave A Response