Αποκλείονται από Στρατιωτικές, Αστυνομικές και Πυροσβεστικές Σχολές καθώς και τις ΑΕΝ οι υποψήφιοι των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων

Αποκλείονται από Στρατιωτικές, Αστυνομικές και Πυροσβεστικές Σχολές καθώς και τις ΑΕΝ οι υποψήφιοι των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων
Σε αντίθεση με τις προηγούμενες χρονιές

Σύμφωνα με τη ρύθμιση για τις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις που ψηφίστηκε κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της Βουλής:

– οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων εισάγονται σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα, στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης,
– οι υποψήφιοι των Επαγγελματικών Λυκείων εισάγονται σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) και σε Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης.
Συνεπώς όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν θα υπάρξει δυνατότητα εισαγωγής τους στις Στρατιωτικές Σχολές, Σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας και στις ΑΕΝ μέσω των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Επίσης, οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ δεν θα έχουν δυνατότητα εισαγωγής σε Πανεπιστημιακές Σχολές.

http://panelladikes24.blogspot.gr/

Leave A Response