Αποφρακτική Ουροπάθεια

Αποφρακτική Ουροπάθεια

Με τον όρο αποφρακτική ουροπάθεια, αναφερόμαστε στην παρακώλυση της φυσιολογικής ροής των παραγομένων από το νεφρό ούρων, σε οποιοδήποτε σημείο της αποχετευτικής  οδού.

Η παρακώλυση αυτή μπορεί να οφείλεται σε συγγενή ή επίκτητα αίτια.
Μπορεί να εγκατασταθεί οξέως ή προοδευτικά.
Ανεξαρτήτως του αιτίου, η στάση των ούρων προκαλεί διάταση της ουροφόρου οδού, κεντρικότερα της απόφραξης, με ουρολογικές, νεφρικές και συστηματικές επιπτώσεις .
 
Ποια είναι τα αίτια της αποφρακτικής ουροπάθειας ;
Η παρακώλυση της ροής των ούρων μπορεί να αφορά οποιοδήποτε επίπεδο της ουροφόρου οδού από τους νεφρικούς κάλυκες μέχρι και την ουρήθρα.
Τα αίτια που προκαλούν αποφρακτική ουροπάθεια μπορεί να είναι συγγενείς ανωμαλίες ή επίκτητες διαταραχές του ουροποιογεννητικού συστήματος και των παρακειμένων ιστών.
Τα πιο συχνά αίτια αποφρακτικής ουροπάθειας στους ενήλικες είναι :
Λιθίαση του ουροποιητικού συστήματος.
Όγκοι. Περιλαμβάνουν τόσο όγκους του ουροποιητικού όσο και όγκους παρακειμένων οργάνων.
Συμφύσεις. Εμφανίζονται κυρίως  μετά από χειρουργικές επεμβάσεις στην ευρύτερη περιοχή.
Οπισθοπεριτοναϊκή ίνωση.
Στένωμα ουρητήρα.
Τραυματισμός ουρητήρα.
Χρόνια λοίμωξη.
Ποιες είναι οι επιπτώσεις της αποφρακτικής ουροπάθειας ;
Η κλινική εμφάνιση και οι επιπτώσεις της αποφρακτικής ουροπάθειας ποικίλλουν ανάλογα με το επίπεδο της απόφραξης, την ταχύτητα της εγκατάστασής της και τη βαρύτητά της.
Ο πόνος είναι ένα χαρακτηριστικό σύμπτωμα ιδίως της οξείας απόφραξης. Έχει κωλικοειδή χαρακτήρα, εντοπίζεται στην οσφύ με συχνή αντανάκλαση στην πορεία του ουρητήρα ως τα γεννητικά όργανα, ενώ συχνά συνοδεύεται από ναυτία και εμέτους.
Η προοδευτική επιβαρυντική επίδραση στη νεφρική λειτουργία  αναγνωρίζεται με αύξηση των τιμών της ουρίας και της κρεατινίνης στο αίμα.
Η στάση των ούρων αποτελεί ισχυρό παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη λοιμώξεων του ουροποιητικού.
Αθεράπευτες ουρολοιμώξεις επί συνυπάρχουσας απόφραξης είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε σηπτικές καταστάσεις.
Ποια η θεραπεία της αποφρακτικής ουροπάθειας ;
Η αντιμετώπιση της αποφρακτικής ουροπάθειας περιλαμβάνει την άμεση παροχέτευση των ούρων, ιδίως στην περίπτωση της επιπλοκής με λοίμωξη  ή έκπτωσης της νεφρικής λειτουργίας. Η παροχέτευση των ούρων μπορεί να γίνει, ανάλογα με το επίπεδο της απόφραξης, είτε με καθετηριασμό της ουροδόχου κύστεως, του ουρητήρα ή και με νεφροστομία.
Αν η στάση των ούρων έχει επιπλακεί με λοίμωξη, τότε είναι απαραίτητη η αντιβιοτική κάλυψη, για να αποφευχθεί ο κίνδυνος σήψης. Αν τα δύο αυτά μέτρα παρθούν έγκαιρα, η έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας είναι αναστρέψιμη.
Σε δεύτερο χρόνο πραγματοποιείται αντιμετώπιση της υποκείμενης αιτίας.
 
Τοποθέτηση διαδερμικής νεφροστομίας
 
Τοποθέτηση ουρητηρικού καθετήρα (pig-tail)
http://www.iator.gr

Leave A Response