Νεκρόπολη Αρμένων

Νεκρόπολη Αρμένων

Το 1969 δύο μαθητές παρέδωσαν στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ρεθύμνου, δύο αγγεία προερχόμενα από τη Θέση Πρινοκέφαλο της Κοινότητας Αρμένων. Η έρευνα στην περιοχή έδειξε ότι υπάρχει εκτεταμένο νεκροταφείο υστερομινωικών χρόνων, το οποίο έκτοτε ανασκάπτεται συστηματικά. Εως σήμερα έχουν ανασκαφεί περισσότεροι από 220 τάφοι.

Η διαμόρφωση του νεκροταφείου έγινε βάση ενός οργανωμένου σχεδιασμού. Οι τάφοι ανήκουν στον τύπο του λαξευτού θαλαμωτού τάφου με δρόμο. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί ο τάφος 200 ο οποίος είναι κτιστός θολωτός. Για τη σήμανση των τάφων χρησιμοποιούνταν ακατέργαστες πέτρες και πυραμοειδείς ή πλακοειδείς στήλες. Οι τάφοι ήταν οικογενειακοί: περιείχαν πολλούς νεκρούς που αποθέτονταν είτε πάνω στο δάπεδο είτε σε σαρκοφάγους. Τα κτερίσματα (κεραμική – όπλα – εργαλεία – κοσμήματα), παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για την τέχνη, τη θρησκεία και την κοινωνική οργάνωση της εποχής.

Σημαντικότερα μνημεία και αρχιτεκτονικά σύνολα της περιοχής θεωρούνται:

Ο τάφος 200 είναι το μοναδικό δείγμα κτιστού θολωτού τάφου για το νεκροταφείο. Ο δρόμος του έχει μήκος 4,55μ. και πλάτος 1,32μ. Στην αρχή του υπάρχει κλίμακα και στο πλευρικό τοίχωμα έχει λαξευθεί μια κόγχη. Η είσοδος έκλεινε με καλυπτήρια πλάκα. Από τον κυκλικό θάλαμο περισυλλέχθηκαν χάλκινα όπλα, κεραμική, χάνδρες και ένα περίαπτο με επιγραφή Γραμμικής Α γραφής. Αρχές 14ου αιώνα π.Χ.

Ο τάφος 159 είναι ο πιο εντυπωσιακός θαλαμωτός λαξευτός τάφος του νεκροταφείου. Ο δρόμος του έχει μήκος 15,50μ. και στην αρχή του υπάρχουν 25 σκαλοπάτια. Θρανίο περιτρέχει τις τέσσερις πλευρές του ορθογωνίου θαλάμου. Απέναντι από την είσοδο υπάρχει πεσσός. Εντυπωσιακό εύρημα είναι τα υπολείμματα ξύλινου φορείου (1420/1400 – 1200 π.Χ.).

http://www.amazingvillasincrete.com/

Leave A Response