Υβριδική χειρουργική!

Υβριδική χειρουργική!

Οι μικρότερες τομές στο δέρμα και τις απονευρώσεις, οι λιγότερες κινητοποιήσεις και παρασκευές ιστών, οι περισσότερο στοχευμένες εκτομές οργάνων χαρακτηρίζουν τη νέα εποχή, την εποχή της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής.

Τα μικρότερα τραύματα έχουν ως συνέπεια τον περιορισμό της παραγωγής των ορμονών του stress από τον οργανισμό, και αυτό οδηγεί σε λιγότερο μετεγχειρητικό πόνο,ταχύτερη σίτιση του ασθενούς, μείωση του χρόνου νοσηλείας, και ταχύτερη ανάρρωση. Το αξίωμα “μεγάλες τομές, μεγάλος χειρουργός” έχει καταρριφθεί, σε βαθμό που πλέον μοιάζει γραφικό.

Ο αγώνας για το μικρότερο δυνατό τραύμα όμως, έχει κερδηθεί με κόστος την απώλεια της αίσθησης της αφής από τον χειρουργό. Γεγονός μείζονος σημασίας, για παθολογίες που δεν είναι μακροσκοπικά ορατές, όπως οι μικρές ενδοτοιχωματικές ή ενδοαυλικές αλλοιώσεις του πεπτικού. Μεγάλοι επίπεδοι πολύποδες, αδενώματα, στρωματικοί όγκοι, λειομυώματα, λιπώματα είναι παραδείγματα όγκων που δύσκολα εντοπίζονται μόνο με την λαπαροσκόπηση. Η χρήση διάφορων χρωστικών για την ενδοσκοπική σήμανσή τους, που εφαρμόστηκε για αρκετή χρονική περίοδο, αποδείχτηκε προβληματική, με αρκετές επιπλοκές και οδήγησε σε μη απαραίτητες ευρείες εκτομές. Λύση στο πρόβλημα του ακριβούς διεγχειρητικού εντοπισμού μικρών όγκων του πεπτικού ώστε να καταστεί εφικτή η ελάχιστα επεμβατική εκτομή τους, έρχεται να δώσει η υβριδική χειρουργική. Ως εκ τούτου η βλάβη στους πέριξ υγιείς ιστούς είναι η μικρότερη δυνατή, οι εκτεταμένες εκτομές απαλείφονται και ο κίνδυνος των επιπλοκών περιορίζεται. Επιπροσθέτως, προσφέρεται η δυνατότητα άμεσου ελέγχου του μετεγχειρητικού αποτελέσματος σε πραγματικό χρόνο.

Ως υβριδική χειρουργική, λοιπόν, θα ορίζαμε την χρήση πολλαπλών μέσων κατά την διάρκεια μιας επέμβασης, με στόχο τον ακριβέστερο εντοπισμό και την εκτομή σε στενότερα όρια μιας παθολογικής αλλοίωσης. Τα μέσα που χρησιμοποιούνται μπορεί να είναι λαπαροσκοπικά, ρομποτικά, ενδοσκοπικά, αξονικός τομογράφος, υπέρηχοι, πηγές ενέργειας κ.α σε οποιοδήποτε συνδυασμό, και βρίσκονται διαθέσιμα μέσα στην υβριδική χειρουργική αίθουσα. Οι τεχνικές που εφαρμόζονται ποικίλλουν, ανάλογα τον συνδυασμό των χρησιμοποιούμενων μέσων, και φέρουν αντίστοιχα ονόματα όπως Laparoscopic Intragastric Surgery, Laparoscopic Endoscopic Assisted Surgery, Hybrid Image-guided Surgery μεταξύ άλλων.

Συμπερασματικά λοιπόν, η υβριδική χειρουργική σηματοδοτεί την αρμονική συνεργασία διαφορετικών ειδικοτήτων και εκμεταλλεύεται τις υπάρχουσες τεχνολογικές εξελίξεις της κάθε μιας, με σκοπό το ελάχιστο επεμβατικό αποτέλεσμα επί του ασθενούς. Μια συνεργασία που λαμβάνει χώρα μέσα στην ίδια χειρουργική αίθουσα.

*Τον Ιανουάριο του 2015,πραγματοποιήσαμε την πρώτη καταγεγραμμένη στην Ελληνική Ιατρική βιβλιογραφία υβριδική επέμβαση, που μάλιστα ανακοινώθηκε στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής. Επρόκειτο για ενδοσκοπικά υποβοηθούμενη,λαπαροσκοπική full thickness εκτομή υποβλεννογονίου μορφώματος 1,5 εκ στο άντρο του στομάχου.

floros

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΦΛΩΡΟΣ,
Γενικός Χειρουργός

Υβριδική χειρουργική!

Leave A Response