Νέες Τεχνικές Εξωσωματικής Γονιμοποίησης

Νέες Τεχνικές Εξωσωματικής Γονιμοποίησης

METABOLOMICS

Στην εξωσωματική γονιμοποίηση μεγάλη σημασία στην επιτυχία έχει η ποιότητα των εμβρύων που μεταφέρουμε στην μήτρα. Όταν έχουμε αρκετά έμβρυα εκ των οποίων να διαλέξουμε τα 2-3 που θα μεταφέρουμε στην μήτρα μέχρι τώρα την απάντηση μας την έδινε η μορφολογία.

H μέθοδος metabolomics είναι μία μη παρεμβατική τεχνική η οποία μέσω της μεταβολομικής ανάλυσης του εμβρύου ελέγχει την βιωσιμότητα του και κατά πόσον αυτό μπορεί να δώσει εγκυμοσύνη. Η μέθοδος αυτή σε συνδυσμό με την μορφολογία του εμβρύου μας βοηθάει να διαλέξουμε τα καλύτερα έμβρυα και να αυξήσουμε τις πιθανότητες επιτυχίας.

Από έρευνες που έχουν γίνει με την μέθοδο αυτή μπορεί να προβλεφθεί εάν ένα έμβρυο μπορεί να οδηγήσει σε εγκυμοσύνη σε ποσοστό περίπου 85%.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι αυτή η μέθοδος αφορά κυρίως ζευγάρια με ικανοποιητικό αριθμό εμβρύων όπου έχουμε την δυνατότητα της επιλογής.

IMSI (ΕΝΔΟΚΥΤΤΑΡΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΕΓΧΥΣΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΟΖΩΑΡΙΩΝ)

Στην εξωσωματική γονιμοποίηση από το 1992 εφαρμόζεται η τεχνική ICSI κατά την οποία εισάγουμε ένα σπερματοζωάριο μέσα στο ωάριο σε περιπτώσεις κακής ποιότητας σπέρματος με πολύ καλά αποτελέσματα. Με αυτή την μέθοδο πολλοί άνδρες ακόμα και αυτοί που έχουν αζωοσπερμία έχουν καταφέρει να αποκτήσουν παιδί.

Νέες Τεχνικές Εξωσωματικής ΓονιμοποίησηςΜε την τεχνική IMSI έχουμε την δυνατότητα να επιλέξουμε τα καλύτερα σπερματοζωάρια με την χρήση ενός νέου μικροσκοπίου υψηλής ανάλυσης περίπου 5 φορές καλύτερου από αυτό που χρησιμοποιούμε μέχρι τώρα στην εξωσωματική γονιμοποίηση.

Η μέθοδος αυτή μπορεί να εφαρμοστεί σε άνδρες που έχουν επανειλημμένες αποτυχημένες προσπάθειες IVF ενώ φαίνεται από έρευνες ότι μειώνονται και τα ποσοστά αποβολών.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΜΒΡΥΩΝ ΚΑΤΑ ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ (TIME LAPSE)

Με την ήδη υπάρχουσα τεχνολογία στην εξωσωματική γονιμοποίηση για να εκτιμήσουμε την ανάπτυξη ενός εμβρύου θα πρέπει να το βγάλουμε από τον επώαστη. Για πρώτη φορά έχει δημιουργηθεί ένας επωαστής ο οποίος μπορεί να παρακολουθεί την ανάπτυξη ενός εμβρύου μέσω του timelapse video από την αρχή της γονιμοποίησης μέχρι την εμβρυομεταφορά.

Με την μέθοδο αυτή μπορούμε να ελέγχουμε την ανάπτυξη των εμβρύων και να επιλέγουμε τα καλύτερα έμβρυα που θα τοποθετήσουμε στην μήτρα.

http://www.iator.gr/

Leave A Response