Πογωνοπλαστική

Πογωνοπλαστική

Έχετε σκεφτεί ποτέ πως θα ήταν να έχετε ένα «θεληματικό» πιγούνι που θα προβάλει ένα πιο αρρενωπό προφίλ ή ακόμα ένα πιο συμμετρικό πιγούνι που να αναδεικνύει τα θηλυκά χαρακτηριστικά του προσώπου σας; Η πογωνοπλαστική αναφέρεται σε όλες αυτές τις επεμβάσεις που αφορούν στο πιγούνι.

Πότε χρειάζεται μια τέτοια επέμβαση και πως υλοποιείται;

Στους ενήλικες με δυσμορφίες ή απλές δυσαρμονίες του πηγουνιού (προγναθισμό ή υπογναθισμό), οι επεμβάσεις που μπορουν να αποκαταστήσουν το πρόβλημα, είναι:

Σε περιπτώσεις προγναθισμού (που προέχει το πηγούνι),
Ανάλογα το βαθμό του προβλήματος, μπορεί να γίνει οριζόντια οστεοτομία της κάτω γνάθου με αφαίρεση σφήνας και ανάταξη με μινι-πλάκες και βίδες,
Σε μικρού βαθμού πρόβλημα μπορεί να γίνει απλή απόξεση του οστού υποπεριοστικά.

Σε περιπτώσεις μικρογναθίας:

Μπορεί να γινει sliding οστεοτομία με επιμήκυνση του πηγουνιού, ή εφαρμογή ανατομικού ενθέματος(σιλικονούχου, ή πορώδους υδροξυαπατίτου, ή teflon). Αυτή η τεχνική, είναι πιο απλή, γίνεται και με τοπική αναισθησία, και το αποτέλεσμα είναι μόνιμο.

Ανάλογη αύξηση των γωνιών της κάτω γνάθου στα πλάγια, μπορεί να γίνει με παρόμοιο τρόπο, με αφανείς τομές, εσωτερικές στη στοματική κοιλότητα.

Όταν υπάρχουν συγγενείς ανωμαλίες, καθώς και ανωμαλίες της σύγκλεισης της ανω προς την κάτω γνάθο, αντανακλούν και εξωτερική αισθητική δυσμορφία, που παρουσιάζεται με τις μορφές, του υπογναθισμού (μικρογναθία), ή προγναθισμού, ή πλαγίων αποκλίσεων αυτής. Συχνά, τέτοιες ανωμαλίες συναντάμε στα κρανιοπροσωπικά σύνδρομα και η αντιμετώπιση ξεκινά από την παιδική ηλικία, με βάση τις αρχές της κρανιοπροσωπικής και γναθοπροσωπικής χειρουργικής.

http://www.iator.gr/

Leave A Response

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.