Κήλες του κοιλιακού τοιχώματος

Κήλες του κοιλιακού τοιχώματος

Οι κήλες αποτελούν γενικά ένα από τα πιο συχνά χειρουργικά προβλήματα.
Η κήλη εμφανίζεται ως μόρφωμα ή διόγκωση σε ορισμένα σημεία της κοιλιάς. Δημιουργείται όταν μέσα από ένα φυσιολογικό ή παθολογικό στόμιο στο κοιλιακό τοίχωμα, προβάλει τμήμα εντέρου, ενδοκοιλιακό λίπος ή κάποιο άλλο όργανο. (Όπως φαίνεται στη εικόνα δεξιά)

κήλες κοιλιακού τοιχώματος

Τα φυσιολογικά στόμια είναι ανατομικά σημεία (πχ ομφαλός) που υπάρχουν σε κάθε ανθρώπινο σώμα. Στα σημεία αυτά παρουσιάζονται κήλες (ομφαλοκήλη, βουβωνοκήλη) όταν υπάρχει:

– Ατελής σύγκλειση των ιστών κατά το στάδιο της σωματικής ανάπτυξης.
– Εξασθένηση των ιστών με την πάροδο του χρόνου.

Τα παθολογικά στόμια δεν υπάρχουν εκ γενετής, δημιουργούνται όμως από την ατελή επούλωση μιας χειρουργικής τομής ή ενός τραύματος στην κοιλιακή χώρα. (μετεγχειρητική κοιλιοκήλη)

Με βάση τη θέση αλλά και το είδος του στομίου οι πιο συχνές σε εμφάνιση κήλες είναι:

κήλες κοιλιακού τοιχώματος
Οι κήλες διακρίνονται επίσης σε:

Απλή ή Ανατασσόμενη

Όταν το περιεχόμενο της επανέρχεται στην κοιλακή κοιλότητα είτε από μόνο του είτε με κινήσεις του ασθενή.Μη ανατασσόμενη Όταν το περιεχόμενο της παραμένει μόνιμα
εκτός της κοιλιακής κοιλότητας και είναι
εμφανές παρά τις κινήσεις του ασθενή.

κήλες κοιλιακού τοιχώματος

Περισφιγμένη

Όταν το στόμιο της κήλης «στραγγαλίζει» το περιεχόμενο της με αποτέλεσμα να εμποδίζεται ή να σταματάει τελείως η κυκλοφορία του αίματος. (όπως φαίνεται στην εικόνα πάνω δεξιά)

Η περίσφιξη της κήλης είναι μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση καθώς αν δεν αντιμετωπιστεί άμμεσα χειρουργικά, επέρχεται μέσα σε λίγες μόνο ώρες, νέκρωση του εντέρου ή οποιουδήποτε άλλου ιστού εμπεριέχεται στην κήλη.

http://www.iator.gr/

Leave A Response