Πως βοηθάει η αντίθεση στη δυσλεξία, άσκηση ορθογραφίας.

Πως βοηθάει η αντίθεση στη δυσλεξία, άσκηση ορθογραφίας.

Τι γίνεται με τα παιδιά με Δυσλεξία που όσες φορές και να διδαχθούν έναν κανόνα δεν αρκεί για να γράφουν ορθογραφημένα; 

Η Ορθογραφία είναι ένα απο τα πιο δύσκολα θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσουν τα παιδιά με Δυσλεξία ως μαθητές αλλά και αργότερα ως ενήλικες. Ο μηχανισμός της ορθογραφίας για όλους τους ανθρώπους που δεν αντιμετωπίζουν κάποια ειδική μαθησιακή δυσκολία αυτοματοποιείται. Έτσι δεν χρειάζεται να ανακαλείς τον αντίστοιχο κανόνα κάθε φορά που γράφεις, πολύ απλά γιατί το οπτικό λεξικό με τη βοήθεια και της γραφοκινητικής ανασύρεται απο τη μνήμη για να γράψεις χωρίς λάθη.

Ένας απο τους βασικούς κανόνες για να διδάξεις τη καταληκτική ορθογραφία είναι να τη διδάξεις κάθε φορά ανά ζεύγος το οποίο είναι αυτό στο οποίο εμφανίζεται η σύγχυση πχ. φράφ-ετε/γράφ-εται. Με αυτό το τρόπο το δυσλεξικό άτομο αποκτά μεγαλύτερη επίγνωση των λαθών του αλλά και της λειτουργίας του Λόγου.

Εδώ θα ασχοληθούμε με την αντίθεση ανάμεσα στον Πληθυντικό των ουδέτερων Επιθέτων σε 
-ιμα σε αντίθεση με τον Ενικό των ουδέτερων Ουσιαστικών σε -ήμα. Η ανάγκη για αυτή την άσκηση προέκυψε όταν σε ασκήσεις για να μάθουμε την ορθογραφία των ουδέτερων ουσιαστικών σε -ήμα δυσλεξικά παιδιά μου υπαγόρευαν λέξεις όπως: νόμιμα, ώριμα κτλ.

Άσκηση: Η άσκηση έχει σκοπό να λειτουργήσει σαν όχημα ώστε να βοηθήσει στη συνειδητοποιήσει: «Γιατί αυτές οι δυο κατηγορίες λέξεων γράφονται διαφορετικά». Βασική προϋπόθεση είναι τα παιδιά να έχουν ήδη διδαχθεί τα Επίθετα σε -ιμος/η/ο

Αρχικά φτιάχνουμε τις καταλήξεις: -ιμα και -ημα με μαγνητικά γράμματα σε έναν ασπροπίνακα.

Οι καταλήξεις!

Έπειτα γράφουμε Επίθετα σε -ιμο και Ουσιαστικά σε -ήματα.

Λέξεις!

Σκοπός είναι να αντιστοιχήσει με τη σωστή κατάληξη αντίστοιχα πως θα είναι το Επίθετο στον πληθυντικό και τα Ουσιαστικά στον ενικό. Με αυτό το τρόπο «αναγκάζουμε» το παιδί να σκεφτεί και να παράξει μόνο του τον κανόνα.

Αντιστοίχηση!

Στη συνέχεια μπορούμε να γράψουμε λέξεις και απο τις δυο κατηγορίες παραλείποντας τις καταλήξεις, τις οποίες πάλι πρέπει να αντιστοιχήσει.

Μέσα από αυτές τις ασκήσεις δίνεται η δυνατότητα να δουλέψουμε και με άλλες κατηγορίες λέξεων που ακούγονται να έχουν την ίδια κατάληξη αλλά γράφονται διαφορετικά.

Λέξεις σε αντίθεση:

  • όλες οι λέξεις που καταλήγουν σε /ι/ πχ. ρόδι, κόρη, φεύγει κτλ
  • λέξεις σε /ο/ και /ω/ πχ. τηλέφωνο, τηλεφωνώ
  • οι λέξεις Ποιο και Πιο
  • λέξεις με καταλήξεις -τε και -ται πχ. ζωγραφίζετε, ζωγραφίζεται
  • η γενική των θηλυκών -ης και τα αρσενικά σε -ης πχ. τάξης, μαθητής
  • τα άρθρα /της/ και /τις/ καθώς και τα /των/ και /τον/
Tip: 
Οι καταλήξεις φροντίστε να είναι σχηματισμένες με το ίδιο χρώμα και να διαφέρουν μόνο τα
/ι/ και /η/!!
http://www.iator.gr

Leave A Response