Γιατρέ τι είναι το Πτερύγιο?

Γιατρέ τι είναι το Πτερύγιο?

Είναι μια τριγωνική βλάβη, συχνά υπεγερμένη και κόκκινη που αναπτύσσεται στην επιφάνεια του οφθαλμού, συνήθως στη ρινική περιοχή του κερατοειδούς. Η ανάπτυξή της σχετίζεται με την υπεριώδη

ακτινοβολία. Το πτερύγιο προκαλεί θόλωση της όρασης, είτε γιατί πολλές φορές αναπτύσσει αστιγματισμό λόγω ¨αλλοίωσης¨ της καμπυλότητας του κερατοειδή χιτώνα είτε γιατί αν μεγαλώσει πολύ προχωράει προς το κέντρο του κερατοειδούς χιτώνα και επηρεάζει άμεσα την όραση.
Η αφαίρεσή του επιβάλλεται όταν επηρεάζει την όραση ή όταν προκαλεί σοβαρό ερεθισμό στον οφθαλμό. Γενικά πρέπει να αφαιρείται πριν φτάσει στην κεντρική περιοχή του κερατοειδούς χιτώνα.

Leave A Response