ΚΛΑΣΜΑΤΑ

ΚΛΑΣΜΑΤΑ

Τα κλάσματα είναι αριθμοί που εκφράζουν τα τμήματα, δηλαδή τα ίσα μέρη μιας ποσότητας.

Στα κλάσματα ο αριθμός που δείχνει το κομμάτι ή τα κομμάτια που παίρνουμε λέγεται αριθμητής, ενώ ο αριθμός που δείχνει σε πόσα ίσα κομμάτια χωρίσαμε την ακέραιη μονάδα λέγεται παρονομαστής. Ο αριθμητής χωρίζεται από τον παρονομαστή με μια γραμμή, που ονομάζεται κλασματική γραμμή.

Διαβάστε περισσότερο εδώ.

Leave A Response