Δακρυοκυστίτιδα

Δακρυοκυστίτιδα

Είναι  η  φλεγμονή  του  δακρυικού  σάκου. Εμφανίζεται  με  πόνο, ερυθρότητα  και  πρήξιμο  στη  γωνία  του  οφθαλμού  κοντά  στη  μύτη.

Αυτή  είναι  η  θέση  του  δακρυικού  σάκου  που  είναι  μέρος  του  συστήματος  παροχέτευσης  των  δακρύων. Παρουσιάζεται  όταν  υπάρχει  απόφραξη  του  συστήματος  αυτού  ή  λίθος  στο  δακρυικό  σάκο. Θεραπεύεται  με  αντιβίωση  από  το  στόμα  ή  από  τη  φλέβα. Συνήθως  χρειάζεται  χειρουργική  αποκατάσταση  της  ανατομικής  ανωμαλίας  όταν  η  φλεγμονή  απορροφηθεί. Η  επέμβαση  αυτή  ονομάζεται  ασκορινοστομία.

Leave A Response