ΠΟΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΕΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΣΩΣΤΑ;

ΠΟΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΕΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΣΩΣΤΑ;
  1. Αναγνώριση επικίνδυνων καταστάσεων (επείγουσας ανάγκης) και ανταπόκρισης:
  • Αναγνώριση επικίνδυνων καταστάσεων.
  • Γνώση τρόπων αντιμετώπισης ή περιορισμού τους.
  1. Επίλυση διαφωνιών:
  • Η σημασία της επίλησης διαφωνιών.
  • Εφαρμογή τρόπων επίλυσης διαφωνιών στην καθημερινή ζωή.
  1. Αναζήτηση πληροφοριών και μετάδοση πληροφοριών:
  • Ζητώ κάτι που επιθυμώ, ζητώ βοήθεια απο άλλους.
  • Πληροφορώ τους άλλους για το πως αισθάνομαι.

 

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Leave A Response