ΠΟΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΕΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ – ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ;

ΠΟΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΕΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ – ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ;
  1. Το παιδί να παρουσιάζει καλή εικόνα του εαυτού του προς τα έξω.
  • Να τηρεί τους κανόνες υγιεινής.
  • Να φροντίζει τη φυσική του κατάσταση.
  • Να τηρεί τους κανόνες του φαγητού.
  • Να ογανώνει τις εξόδους του (π.χ. να φορά τα κατάλληλα ρούχα και παπούτσια).
  1. Το παιδί μαθαίνει να εκφράζει τα συναισθήματά του με κοινωνικά αποδεκτό τρόπο.
  • Να ελέγχει το θυμό του.
  • Να έχει καλή συμπεριφορά εντός και εκτός σχολείου.

 

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Leave A Response