ΣΕ ΠΟΙΑ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΤΑΚΤΑΤΑΙ ΤΟ ΚΑΘΕ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ;

ΣΕ ΠΟΙΑ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΤΑΚΤΑΤΑΙ ΤΟ ΚΑΘΕ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ;

Οι ήχοι – τα φωνήματα της γλώσσας γίνονται αντιληπτά από το παιδί κατά τον πρώτο χρόνο της ζωής του, όπου και προσπαθεί να μιμηθεί τους ήχους αυτούς και σταδιακά να τους οργανώσει ξεκινώντας με το βάβισµα. Σταδιακά οι παραγωγές αυτές προσλαμβάνουν χαρακτηριστικά των φωνημάτων του γλωσσικού του περιβάλλοντος, της οικογένειάς του. Σε παλαιότερο άρθρο αναφέρθηκε η ηλικία κατάκτησης του κάθε φωνήματος, στο παρόν άρθρο αναφέρεται η ηλικία κατάκτησης των συμπλεγμάτων.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Leave A Response