ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ

ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ

Η δυσλεξία χωρίζεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες:

1)                  Επίκτητη δυσλεξία και

2)                  Ειδική ή εξελικτική δυσλεξία, η οποία διακρίνεται σε:

v    Οπτική δυσλεξία και

v    Ακουστική δυσλεξία

 

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Leave A Response