ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ + ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ = EDUTAINMENT

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ + ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ = EDUTAINMENT

Ο όρος ‘Edutainment’ έχει δημιουργηθεί για να περιγράψει παιχνίδια τα οποία έχουν εκπαιδευτικούς στόχους, χωρίς όμως να ξεφεύγουν από το καθαρά ψυχαγωγικό χαρακτήρα τους.

Κύριος στόχος της κατηγορίας αυτής είναι να ενισχύσει τις ικανότητες των μαθητών για διερευνητική μάθηση, αλληλεπίδραση με το περιεχόμενο, δοκιμή πλάνη, επανάληψη κ.α. με τρόπο τέτοιο ώστε οι μαθητές, χαμένοι στο ίδιο το παιχνίδι, να μην αντιλαμβάνονται πως εμπλέκονται ταυτόχρονα σε μια διαδικασία μάθησης.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Leave A Response