Νέες τεχνικές εξωσωματικής, PICSI (physiological ICSI)

Νέες τεχνικές εξωσωματικής, PICSI (physiological ICSI)

Η τεχνική PICSI βελτιώνει τα ποσοστά εγκυμοσύνης και μειώνει τον αριθμό των αποβολών μετά από εξωσωματική γονιμοποίηση, λόγω ανδρικού παράγοντα. Η μέθοδος PICSI  ενδείκνυται όταν διαπιστώνεται ανδρική υπογονιμότητα και χρειάζεται να εφαρμοστεί η μικρογονιμοποίηση, αλλά και όταν παρατηρείται υψηλό ποσοστό κατάτμισης του DNA του σπέρματος στην εξέταση κατακερματισμού του DNA.

Πρόκειται για ένα νέο τρόπο επιλογής σπερματοζωαρίων που εφαρμόζεται στο εργαστήριο της μονάδας εξωσωματικής του ΜΗΤΕΡΑ και αποτελεί ένα ακόμα βήμα επιλογής σπερματοζωαρίου με βάση τις βιοχημικές του ιδιότητες. Η μέθοδος PICSI έχει ως στόχο την επιλογή των πιο λειτουργικά ικανών και ώριμων σπερματοζωαρίων που θα χρησιμοποιηθούν για μικρογονιμοποίηση ICSI.

Στην κλασσική μικρογονιμοποίηση ICSI τα σπερματοζωάρια επιλέγονται από τους εμβρυολόγους με βάση τα μορφολογικά τους κριτήρια και την κινητικότητα. Με την τεχνική PICSI τα σπερματοζωάρια τοποθετούνται σε ένα ειδικό δισκίο το οποίο έχει μια ειδική επίστρωση από υαλουρονικό οξύ. Μόνο τα ώριμα σπερματοζωάρια με μη κατακερματισμένο DNA και φυσιολογικό πυρήνα δεσμεύονται πάνω σε αυτή την επίστρωση και έτσι επιλέγονται από τους εμβρυολόγους.

Μελέτες έχουν δείξει ότι σπερματοζωάρια που δεσμεύονται από το υαλουρονικό οξύ εμφανίζουν λιγότερες χρωμοσωμικές ανωμαλίες  και χαμηλότερο ποσοστό κατακερματισμού του DNA . Με αυτό τον τρόπο επιλογής των σπερματοζωαρίων, επιτυγχάνουμε τη δημιουργία εμβρύων καλύτερης ποιότητας, δηλαδή με μεγαλύτερη πιθανότητα εμφύτευσης και επίτευξης εγκυμοσύνης. Η διαδικασία αυτή μιμείται τη φυσιολογική γονιμοποίηση όπου μόνο το ώριμο σπερματοζωάριο θα καταφέρει να γονιμοποιήσει το ωάριο.

http://www.iator.gr/

Leave A Response

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.