Ο Εμμηνορρυσιακός κύκλος της γυναίκας.

Ο Εμμηνορρυσιακός κύκλος της γυναίκας.
Κάθε φυσιολογικός κύκλος στη γυναίκα διαρκεί συνήθως 28 ημέρες και βρίσκεται υπό τον έλεγχο ορμονών που εκκρίνονται από αδένες στον εγκέφαλο (υποθάλαμος, υπόφυση) και τις ωοθήκες. Σκοπός των ορμονών αυτών είναι να διεγείρουν τις ωοθήκες για να απελευθερωθεί  ένα ωάριο και να δημιουργηθεί το κατάλληλο περιβάλλον στη μήτρα για την εμφύτευση του εμβρύου και την επίτευξη μιας εγκυμοσύνης. Στον αριθμό ημερών του κύκλου μπορεί να παρατηρηθεί μεγάλη διακύμανση, έτσι ώστε σταθεροί κύκλοι από 22-40 ημέρες να θεωρούνται φυσιολογικοί.

Οι γυναίκες γεννιούνται με περίπου 3.000.000 ωοθυλάκια, κατά την εφηβεία, ο αριθμός των ωοθυλακίων μειώνεται στα 400.000 και από αυτά μόνο 400 παράγουν ωάρια ικανά για γονιμοποίηση καθόλη τη διάρκεια της αναπαραγωγικής ηλικίας της γυναίκας.

Στην αρχή της περιόδου ένα μόνο ωοθυλάκιο αρχίζει να ωριμάζει υπό την επίδραση της θυλακιοτρόπου ορμόνης (FSH) που πάραγεται από την υπόφυση. Όσο αυτό μεγαλώνει παράγει οιστρογόνα και όταν αυτό φτάσει κοντά στην ωρίμανση (προς τη 12η ημέρα επί κύκλου 28 ημερών) διεγείρει την παραγωγή μιας άλλης ορμόνης της ωχρινοποιητικής (LH), η οποία βοηθά το ωοθυλάκιο να ωριμάσει και να απελευθερώσει το ωάριο – ωορρηξία (προς τη 14η ημέρα επί κύκλου 28 ημερών). Η ωορρηξία γίνεται 34-36 ώρες μετά την αιχμή της LH. Αμέσως μετά την απελευθέρωσή του, το ωάριο συλλαμβάνεται από τις σάλπιγγες όπου και γίνεται η συνάντηση με το ωάριο δηλ. η γονιμοποίηση.

Μετά την ωορρηξία το άδειο ωοθυλάκιο μετατρέπεται σε μιας μορφής κύστη που λέγεται ωχρό σωμάτιο, το οποίο παράγει ορμόνες όπως η προγεστερόνη, η οποία  μαζί με τα οιστρογόνα ωριμάζει  το ενδομήτριο, δηλαδή το εσωτερικό τοίχωμα της μήτρας για να εμφυτευθεί το γονιμοποιημένο ωάριο – έμβρυο. Αμέσως μετά την ωορρηξία αρχίζει η άνοδος μιας ορμόνης που λέγεται προγεστερόνη, η άνοδος της οποίας κορυφώνεται 7 μέρες μετά την ωορρηξία. Άν το ωάριο δεν γονιμοποιηθεί, η προγεστερόνη πέφτει και η παρατεινόμενη πτώση της δημιουργεί 14 ημέρες μετά την ωορρηξία την απόπτωση του ενδομητρίου (έμμηνος ρύση – περίοδος).

http://www.iator.gr/

Leave A Response

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.