Λαπαροσκοπική αφαίρεση κύστης ωοθήκης

Λαπαροσκοπική αφαίρεση κύστης ωοθήκης

Η αφαίρεση καλοηθών κύστεων ωοθήκης πρέπει να γίνεται πάντα λαπαροσκοπικά σε γυναίκες που δεν έχουν τεκνοποιήσει, ανεξάρτητα με το αν προσπαθούν το διάστημα αυτό ή όχι για εγκυμοσύνη. Πραγματοποιείται με δύο ή τρείς μικρές τομές (5-10mm) δια μέσου των οποίων πραγματοποιούνται λεπτοί χειρισμοί που επιτρέπουν την αφαίρεση μόνο της κύστης και τη διατήρηση του φυσιολογικού ωοθηκικού ιστού, ιδιαίτερα καθοριστικό σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας.

Τα σημαντικά πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής αφαίρεσης έναντι της ανοικτής επέμβασης είναι:

Η διατήρηση μετά την αφαίρεση της κύστης όσο το δυνατόν περισσότερης φυσιολογικής ωοθήκης,

Ο ταυτόχρονος λεπτομερής έλεγχος για άλλα αίτια υπογονιμότητας,

Η δημιουργία ελαχίστων συμφύσεων,

Ο λιγότερος μετεγχειρητικός πόνος,

Η ελάχιστη παραμονή στο νοσοκομείο (έξοδος αυθημερόν ή την επομένη ημέρα),

Το ανώτερο αισθητικό αποτέλεσμα

http://www.iator.gr/

Leave A Response