Επανορθωτική πλαστική χειρουργική

Επανορθωτική πλαστική χειρουργική

Ο όρος body contouring αναφέρεται στη διαμόρφωση του σώματος μέσω της λιπογλυπτικής και της αισθητικής χειρουργικής, προς το καλύτερο και αρμονικότερο. Πολύ συχνά χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις διάφορες επεμβάσεις επανόρθωσης μετά από βαριατρική χειρουργική (αναφέρεται και σαν body lifting), όπου η υπάρχει μεγάλη ανάγκη για τέτοιες αλλαγές επειδή η μαζική απώλεια βάρους δημιουργεί εξεσημασμένη χαλάρωση.

Η περίσσεια δέρματος και η χαλάρωση είναι πιό εμφανής στην κοιλιά, στους μαστούς, στους βραχίονες και στους μηρούς. Πέρα από το αισθητικό κομμάτι και την αρνητική επίδραση στον ψυχισμό του ατόμου, το χαλαρό δέρμα μπορεί επίσης να προκαλέσει λειτουργικά προβλήματα όπως δυσκολία στο βάδισμα, την ούρηση, την άσκηση και τη σεξουαλική δραστηριότητα. Μελέτες έχουν δείξει ότι η επανορθωτική χειρουργική μετά από βαριατρική απώλεια βάρους βελτιώνει σημαντικά την εξωτερική εικόνα και την ψυχολογική διάθεση του ασθενούς.

Η αισθητική χειρουργική μπορεί επίσης να ενθαρρύνει κάποιους βαριατρικούς ασθενείς στην απόφασή τους να συνεχίσουν να χάνουν βάρος, αλλά και να διατηρήσουν ένα φυσιολογικό βάρος στο μέλλον. Οι πλαστικοί χειρουργοί που ασχολούνται με την επανορθωτική χειρουργική μετά από μεγάλη απώλεια βάρους πρέπει να γνωρίζουν τα τεχνικά και ψυχολογικά θέματα που αφορούν αυτό το αντικείμενο. Θα πρέπει δηλαδή να γνωρίζουν τον τρόπο λειτουργίας και τη φυσιολογία της κάθε μίας βαριατρικής τεχνικής, τις πιθανές επιπλοκές, τα πιθανά διατροφικά ελλείμματα και το χρονοδιάγραμμα απώλειας βάρους. Οι πληροφορίες αυτές θα βοηθήσουν τον πλαστικό χειρουργό ώστε να προγραμματίσει χρονικά σωστά τη σειρά των χειρουργείων.

Η γνώση του ιατρικού ιστορικού και της κατάστασης της υγείας των βαριατρικών ασθενών έχουν μεγάλη σημασία για την ασφάλεια των επανορθωτικών επεμβάσεων, γιατί η κακή θρέψη και τα διατροφικά ελλείμματα αυξάνουν τον κίνδυνο επιπλοκών. Οι ανατομικές περιοχές που συνήθως χρειάζονται επανορθωτική επέμβαση μετά από μαζική απώλεια βάρους, είναι:

 Η κοιλιά

 Το στήθος

 Η έσω πλευρά των μηρών

 Οι βραχίονες

 Οι γλουτοί

 Οι μηροί

Οι επανορθωτικές επεμβάσεις μπορούν να γίνουν ξεχωριστά ή να συνδυαστούν: Κοιλιοπλαστική, συνδυασμός κοιλιοπλαστικής με ανόρθωση γλουτών (Belt Lipectomy ή Lower Body Lift), Medial Thigh Lift, Buttock Lift, βραχιονοπλαστική, ανόρθωση μαστών.

Επειδή οι βαριατρικοί ασθενείς εμφανίζουν γενικά μια αρνητική εικόνα (συχνά λανθασμένη) για το σώμα τους, περιμένουν πολλές φορές την τελειότητα και άμεσα αποτελέσματα από την επανορθωτική χειρουργική. Για τους παραπάνω λόγους, ο πλαστικός χειρουργός θα πρέπει να τους ενημερώνει διεξοδικά για το τι πρέπει να προσδοκούν από την χειρουργική, όπως και για το γεγονός ότι μπορεί να χρειαστούν αρκετές επεμβάσεις και διάστημα μέχρι και 3 χρόνια για να αποκτήσουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Further reading:

1.Total Body Lift: Reshaping the Breasts, Chest, Arms, Thighs, Hips. Waist, Abdomen & Knees after Weight Loss, Aging & Pregnancies , Dennis J. Hurwitz, MDFACS , MD Publish, NYC
2.Body Contouring Surgery After Weight Loss , Joseph Capella, MD, Peter Rubin, MD, and Jeffrey Sebastian, MD, Addicus Books, Omaha, Nebraska

http://www.iator.gr/

Leave A Response