Κύστες ωοθήκης: Λαπαροσκοπική αφαίρεση

Κύστες ωοθήκης: Λαπαροσκοπική αφαίρεση

Η αφαίρεση καλοήθους κύστης ωοθήκης πρέπει να γίνεται λαπαροσκοπικά διότι φέρει πλεονεκτήματα έναντι του ανοικτού κλασσικού χειρουργείου, όπως:

 

      • τους ακριβείς χειρισμούς με τη διατήρηση φυσιολογικής ωοθήκης

    • λιγότερου μετεγχειρητικού πόνου
    • λιγότερων συμφύσεων

 

 

  • παραμονή στο νοσοκομείο το πολύ μια ημέρα
  • τον λεπτομερή έλεγχο όλης της κοιλίας με την κάμερα υψηλής ευκρίνειας
  • μικρές τομές αισθητικά ανώτερες και σχεδόν μη εμφανείς

 

Πραγματοποιείται με πολύ μικρές τομές δια μέσω των οποίων πραγματοποιούνται λεπτοί χειρισμοί που επιτρέπουν την αφαίρεση μόνο της κύστης και τη διατήρηση του φυσιολογικού ωοθηκικού ιστού, ιδιαίτερα σημαντικό σε γυναίκες της αναπαραγωγικής ηλικίας όπου η λειτουργία των ωοθηκών τους είναι καθοριστική στην γονιμότητα τους.

http://www.iator.gr

Leave A Response