Οι διαταραχές επικοινωνίας στη νόσο Alzheimer

Οι διαταραχές επικοινωνίας στη νόσο Alzheimer

Τι είναι η νόσος Alzheimer ;

Είναι μία εκφυλιστική νόσος η οποία προοδευτικά καταστρέφει τα εγκεφαλικά κύτταρα με επίδραση στη καθημερινή λειτουργικότητα του ανθρώπου και στην κοινωνική του ζωή.

 Συμπτώματα διαταραχών επικοινωνίας στη νόσο Alzheimer :

Χωρίζονται σε τέσσερα στάδια :

1ο στάδιο : Ο ασθενής χάνει τη βραχύχρονη μνήμη, δυσκολεύεται να βρει την κατάλληλη λέξη και μεταπηδά από το ένα θέμα στο άλλο κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης. Παρουσιάζει έλλειψη προσοχής και συγκέντρωσης. Υπάρχει δυσκολία στη κατανόηση του προφορικού λόγου και έλλειψη ενδιαφέροντος για έναρξη συζήτησης.

2ο στάδιο: Δυσκολία στην ονομασία και κατηγοριοποίηση αντικειμένων, μειωμένο λεξιλόγιο και ελλειμματική δόμηση προτάσεων. Η περιττολογία είναι εμφανής, δεν μπορεί ο ασθενής να διατυπώσει αυτό που θέλει να πει και παρατηρούνται συχνές αναφορές σε παρελθόντα γεγονότα. Στο στάδιο αυτό αυξάνεται η σύγχυση προσανατολισμού σε χώρο και χρόνο. Σε επίπεδο συμπεριφοράς μπορεί να εμφανιστεί επιθετικότητα ή υπερβολική παθητικότητα και συναισθηματική αστάθεια (να κλαίει ή να γελά πιο εύκολα). Οι κοινωνικές δεξιότητες πλήττονται σοβαρά.

3ο στάδιο :Στο στάδιο αυτό οι γνωστικές ικανότητες προοδευτικά εξαφανίζονται. Ο ασθενής δεν έχει αίσθηση του χώρου ή του χρόνου και αγνοεί όλα τα πρόσφατα γεγονότα. Η ικανότητα επικοινωνίας έχει διαταραχθεί σοβαρά, το λεξιλόγιό του είναι πολύ περιορισμένο και το ενδιαφέρον για λεκτική επικοινωνία σχεδόν ανύπαρκτο. Το περιεχόμενο του λόγου του είναι αλλόκοτο, χωρίς νόημα και κάνει χρήση ασυνάρτητων λέξεων. Ο ασθενής είναι συνήθως αποσυρμένος, με συμπτώματα κατάθλιψης και εξαρτημένος σε θέματα επιβίωσης.

4ο στάδιο: Το τελευταίο στάδιο χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά σοβαρό διανοητικό αποπροσανατολισμό και αλλοίωση των φυσικών χαρακτηριστικών. Ο ασθενής παλινδρομεί σε εμβρυική κατάσταση. Χάνει την ικανότητα να μιλά και δεν προσπαθεί καν να επικοινωνήσει με τους άλλους.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα συμπτώματα της νόσου σε όλα τα στάδια δεν είναι καθολικά ούτε σταθερά. Κάθε ασθενής είναι μοναδικός. Οι θεραπευτικές προσεγγίσεις και η φαρμακευτική αντιμετώπιση έχουν σκοπό την επιβράδυνση της εξέλιξης της νόσου και τον περιορισμό των συμπτωμάτων τους.

http://www.iator.gr/

Leave A Response