Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Έρευνες δείχνουν πως ένα μεγάλο ποσοστό υπαλλήλων σε εταιρίες της Ευρώπης, που είτε τυχαία είτε αναγκαστικά ακολούθησαν μία συγκεκριμένη επαγγελματική πορεία, εμφάνισαν μεγαλύτερα ποσοστά κατάθλιψης, από τους υπαλλήλους που επέλεξαν μία συνειδητή επαγγελματική κατεύθυνση.

Σε μια τέτοια εποχή, λοιπόν, που όλα είναι ρευστά και οι αλλαγές στην καθημερινότητά μας συνεχείς, είναι μεγάλης σημασίας, η δυνατότητα επιλογής εργασίας, σε προσωπικό αλλά και σε ψυχοσυναισθηματικό επίπεδο.

 

Τα ερωτηματολόγια του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, δίνουν την δυνατότητα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, να αγγίξουν το προσωπικό τους όνειρο. Όταν ήδη γνωρίζουμε τις δυνατότητές μας αλλά και την επαγγελματική μας κλίση, τότε έχουμε κάνει ένα βήμα προς την επαγγελματική αλλά και προσωπική μας ικανοποίηση.

 

Οι ερωτήσεις του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, διευρευνούν την μαθηματική, ορθογραφική, γλωσσική και διαγραμματική αντίληψη των μαθητών, αλλά και άλλες παραμέτρους, όπως είναι η αντίληψη χώρου, ο μηχανικός συλλογισμός, η ταχύτητα αντίληψης και ακρίβειας. Ο συνδιασμός αυτών των παραμέτρων μας δίνει μία ξεκάθαρη και ακριβής εικόνα.

 

Μέσα, λοιπόν,  από κλειστού τύπου ερωτήσεις και σε μικρό χρονικό διάστημα, οι μαθητές θα ενημερωθούν για τα δυνατά τους σημεία αλλά και πως αυτά μεταφράζονται σε επαγγελματικές κατηγορίες.

 

Ο σωστός επαγγελματικός προσανατολισμός, είναι το κλειδί της επιτυχίας!

http://www.iator.gr/

Leave A Response