ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

Περιγραφή του προγράμματος ,

Το πρόγραμμα Α.Υ.Γ.Η. σχεδιάστηκε από επαγγελματίες υγείας εξειδικευμένους σε θέματα καρκίνου του μαστού, με πρωτοβουλία της AstraZeneca, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Μαστού και της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος

Στόχος του Α.Υ.Γ.Η. είναι να σας προσφέρει πρακτικές συμβουλές και υποστήριξη σε κάθε στάδιο της θεραπείας του καρκίνου του μαστού.

Οι πληροφορίες και το υλικό που είναι διαθέσιμο στην παρούσα ιστοσελίδα στοχεύουν στη δική σας στήριξη και περιλαμβάνουν συμβουλές για τα κάτωθι:

• Πώς να προάγετε την ανάρρωση και την υγεία σας

• Πώς μπορείτε να κατανοήσετε τα διαφορετικά στάδια του καρκίνου του μαστού

• Πώς θα επιτευχθεί η βέλτιστη διαχείριση των συναισθημάτων σας, καθώς και των συναισθημάτων των ανθρώπων που βρίσκονται κοντά σας

• Πρακτική υποστήριξη, όπως μικρές συμβουλές για την επιστροφή σας στον εργασιακό χώρο, και επισημάνσεις για διατροφή και άσκηση

 

http://avgi-breastcancer.gr/

Leave A Response