Ο καφές και οι ποικιλίες του

Ο καφές και οι ποικιλίες του

Υπάρχουν πάρα πολλές ειδικές ποικιλίες, ωστόσο σε 2 βασικές κατηγορίες διακρίνονται οι κόκκοι σε ARABICA και ROBUSTA .Γενικά ο ARABICA κόκκος θεωρείται καλίτερος και πιο εύγεστος αλλά και πιο ευαίσθητος. Όσον αφορά στην καλλιέργεια, τα φυτά ROBUSTA είναι ανθεκτικότερα στις κλιματολογικές συνθήκες, στις υψηλότερες θερμοκρασίες αλλά και στις ασθένειες. Σημαντική διαφορά επίσης μεταξύ Arabica και Robusta είναι η περιεκτικότητα σε καφείνη που είναι πολύ υψηλότερη στην Robusta.

Συνθήκες καλλιέργειας

Υψόμετρο

Arabica     900-2000 m

Robusta   200-300 m

Θερμοκρασίες

Arabica       20-25 C

Robusta     24-26 C

 

 

 

 

http://www.enosikafekopton.gr

Leave A Response

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.