Αντιμετώπιση φλεβικής ανεπάρκειας με LASER

Αντιμετώπιση φλεβικής ανεπάρκειας με LASER

Οι χρόνιες φλεβικές διαταραχές των κάτω άκρων αποτελούν προβλήματα που δημιουργούνται από την φλεβική υπέρταση. Αυτή δημιουργείται ως αποτέλεσμα της χρόνιας βαλβιδικής ανεπάρκειας των σαφηνών φλεβών και των κλάδων τους. Σε ασθενείς με ανεπάρκεια της σαφηνούς φλέβας και ανάλογα με το κλινικό στάδιο της ανεπάρκειας, η θεραπεία πρέπει να ξεκινά με την εξάλειψη αυτής της ανεπάρκειας.

Μέχρι σχετικά πρόσφατα ο καλύτερος τρόπος για να το πετύχει αυτό κάποιος ήταν η απολίνωση της σαφηνούς φλέβας πριν τη συμβολή της στο εν τω βάθει φλεβικό δίκτυο και η εξαίρεση στη συνέχεια της σαφηνούς και των πασχόντων φλεβικών κλάδων της (σαφηνεκτομή-stripping). Τα τελευταία 10 έτη η μέθοδος αυτή σταδιακά αντικαθίσταται από άλλες ελάχιστα επεμβατικές,  ενδοφλέβιες μεθόδους αντιμετώπισης με χρήση Laser ή RFA (Radio Frequency Ablation), χωρίς να απαιτείται η αφαίρεση της πάσχουσας σαφηνούς.

 

Αντιμετώπιση φλεβικής ανεπάρκειας με LASER
Εικόνα 1. Συνδυασμός  Laser και μικροφλεβεκτομών
Αντιμετώπιση φλεβικής ανεπάρκειας με LASER
Εικόνα 2. Υπερηχογραφική χαρτογράφηση φλεβών πριν την αντιμετώπιση

Το ενδοφλέβιο Laser αποτελεί αναίμακτη επέμβαση που πραγματοποιείται και με τοπική αναισθησία, υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση, με ασφάλεια και ακρίβεια, ενώ η εφαρμογή της απαιτεί πολύ ακριβή σχεδιασμό και χαρτογράφηση με υπερήχους της πάσχουσας φλέβας πριν την επέμβαση.

Από την περιοχή της κνήμης εισάγεται διαδερμικά στη σαφηνή φλέβα η οπτική ίνα του Laser, η οποία προωθείται κεντρικά ως το ύψος της σαφηνομηριαίας συμβολής. Η σαφηνής φλέβα διηθείται περιμετρικά της με ειδικό κρύο διάλυμα τοπικού αναισθητικού. Ανάλογα με τη διάμετρο και το μήκος της σαφηνούς που πρόκειται να αντιμετωπιστεί υπολογίζεται η απαιτούμενη ποσότητα ενέργειας που πρέπει να δοθεί κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Καθώς η οπτική ίνα αποσύρεται προοδευτικά, διαχέει ακτινικά ενέργεια, η οποία συρρικνώνει ομοιογενώς τα φλεβικά τοιχώματα και σφραγίζει πλήρως τη φλέβα. Μετά το κλείσιμο της πάσχουσας φλέβας η κυκλοφορία αποκαθίσταται μέσα από τις υγιείς φλέβες του δικτύου.

Αντιμετώπιση φλεβικής ανεπάρκειας με LASER
Εικόνα 3. Υπερηχογραφική απεικόνιση της σαφηνομηριαίας συμβολής κατά τη διάρκεια του Laser
Αντιμετώπιση φλεβικής ανεπάρκειας με LASER
Εικόνα 4. Αμέσως μετά τη θεραπεία, επιβεβαίωση της σύγκλεισης

Η συνολική διαδικασία διαρκεί 20-30 λεπτά, είναι σχεδόν ανώδυνη κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τη θεραπεία, δεν υπάρχουν τομές ή ράμματα, ενώ τα αποτελέσματα είναι άμεσα. Ο κίνδυνος αποχρωματισμού, καψίματος, εκχυμώσεων ή άλλων επιπλοκών είναι ελάχιστος ειδικά με τη νέα γενιά οπτικής ίνας. Το πλεονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι η δυνατότητα εφαρμογής της και σε πρώιμα στάδια φλεβικής ανεπάρκειας, καθώς και ο ταυτόχρονος συνδυασμός της με άλλες μεθόδους όπως τη σκληροθεραπεία με αφρό και τις μικροφλεβεκτομές περιφερικών κιρσών.

Ο ασθενής σε συνεννόηση με τον ιατρό του μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι του ακόμη και την ίδια μέρα πλήρως κινητοποιημένος και στις δραστηριότητές του σε 2-3 ημέρες με εξαίρεση την εξαντλητική άσκηση.

 

http://www.iator.gr

Leave A Response