40 Χάρτες που δεν σας δίδαξαν στο σχολείο

40 Χάρτες που δεν σας δίδαξαν στο σχολείο

Όταν αποφοίτησουμε από το  λύκειο, μαθαίνουμε ότι ποτέ δεν μας δίδαξαν τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα. Βέβαια, ίσως να είμαστε σε θέση να αναφέρουμε τις ευρωπαϊκές χώρες με το όνομά τους ή να δείξουμε τη Νέα Υόρκη στο χάρτη, αλλά αυτό από μόνο του δεν μας δίνει μια γενική εικόνα για το πώς λειτουργεί ο κόσμος. Για να καλύψουμε αυτό το κενό, έχουμε συγκεντρώσει μια μεγάλη και κατατοπιστική συλλογή από χάρτες που θα έπρεπε να μας έχουν δείξει στο σχολείο: κάθε ένας από αυτούς τους χάρτες αποκαλύπτει διαφορετικά, πραγματικά , διασκεδαστικά και ενδιαφέροντα γεγονότα και μπορούν πραγματικά να σας βοηθήσουν να βγάλετε μερικά αρκετά ενδιαφέροντα συμπεράσματα.

The Most Famous Brand From Each State In The US

Image credits: mapsontheweb.tumblr.com

Red Hair Map of Europe

Image credits: imgur.com

Most Popular Sports in the World

Image credits: imgur.com

Breast Sizes Relating to Countries

Image credits: targetmap.com

World Map of Social Networks 2009 vs 2012

Image credits: visual.ly

Political World Map as Pangea 200-300 Million Years Ago

Image credits:  imgur.com

The World According to Americans

Image credits: alphadesigner.com

 

Most Used Web Browser World Map (2012)

Image credits:  saint-tepes.deviantart.com

Total Fertility Rate Map

Image credits:  en.wikipedia.org

Map of Countries Officially Not Using the Metric System

Image credits: wikimedia.org

The Penis Size Worldwide

Image credits: targetmap.com

Different Alphabets Around the World

Image credits:  globa-lingua.org

World’s Population Concentrated in One City

Image credits:  persquaremile.com

Map of the Most Common Surnames in Europe

Image credits: imgur.com

Map of Countries Most and Least Welcoming to Foreigners

Image credits: imgur.com

Map of the World in Proportion to Population

Image credits: imgur.com

World Map of National IQ Scores

Image credits: targetmap.com

Beer Names in Different European Languages

Image credits: imgur.com

Freedom of Press

Image credits: imgur.com

Most Consumed Alcoholic Beverage by Country

Image credits: chartsbin.com

A World Map that Inverts Land and Sea

Image credits: imgur.com

Worldwide Driving Orientation

Image credits: chartsbin.com

Map of the Most Popular Surnames in the United States

Image credits: nationalgeographic.com

Lightning Intensity Map

Image credits: imgur.com

Prevalence of Obesity

Image credits: hsph.harvard.edu

Map Of Most Attractive Citizens in Europe

Image credits: imgur.com

European Citizens Who Drink the Most

Image credits: imgur.com

Map of the Earth With Mercator Projection Using a Different Centerpoint

Image credits: imgur.com

Time Zones in Antarctica

Image credits: wikipedia.org

If US Cities Had Kept Their Original Names

Image credits: crasstalk.com

Every Country England Has Ever Invaded (all but 22 countries in the world)

Image credits: telegraph.co.uk

Countries with McDonald’s

Image credits: imgur.com

United States According to Autocomplete

Image credits: flipcollective.com

7 Deadly Sins Map

Image credits: wired.com

 

 

Πηγή: www.boredpanda.com

Leave A Response