«Πουτάνας κώλος δεν γερνά και του τρελού κεφάλι», ειδικά αν είναι και τα δύο

Αυτό μου το είχε πει η αλκοολική οξυζεναρισμένη γραμματέας «εξ απορρήτων» ενός λαγόμιου διευθυντή εταιρειών όπου ...

Read More